Vytvoriť faktúru

DYNAMIC AGES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DYNAMIC AGES
IČO 00699551
DIČ 2020316595
IČ DPH SK2020316595
Dátum vzniku 29 Novembra 1990
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo DYNAMIC AGES
Kozia 16
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 650 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 46,974
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 46,974
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 46,974
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,974
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 423
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,485
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,842
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 64,948
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,948
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 64,948
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 133
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,706
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,650
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,650
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,589
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,388
C. Služby (účtová skupina 51) 4,297
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 741
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,074
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,939
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -35
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,545
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,544
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,545
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,484
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) -14,484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015