Vytvoriť faktúru

Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC
IČO 00699705
DIČ 2020291581
IČ DPH SK2020291581
Dátum vzniku 07 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC
Kľukatá 25
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 200 682 €
Zisk -4 632 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,592
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,592
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,592
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,344
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 344
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 906
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,960
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,936
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,537
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,866
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,632
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,399
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,067
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,030
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,023
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 200,682
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,157
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 189,469
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,056
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 203,060
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 10,874
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,591
C. Služby (účtová skupina 51) 182,679
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,400
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 361
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,378
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,482
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 913
N. Kurzové straty (563) 75
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 838
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -912
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,290
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,342
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00699705 DIČ: 2020291581 IČ DPH: SK2020291581
 • Sídlo: Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, Kľukatá 25, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karolína Halenárová Hanulova 9/1831 Bratislava 841 01 25.02.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Ráž 6 639 € (100%) Kľukatá 25 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Karolína Halenárová Hanulova 9/1831 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.02.2009
   19.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Barbora Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Ráž Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Mgr. Barbora Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   14.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Barbora Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   07.09.1999Nové predmety činnosti:
   organizovanie a usporiadavanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav
   sprostredkovanie-agentúra pre hostesky a modeling
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Barbora Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Barbara Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.07.1996Nové sidlo:
   Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Jozef Ráž Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Barbara Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Ráž Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   21.07.1996Zrušené sidlo:
   Myjavská 5 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Július Kinček Švermova 5 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Kinček Švermova 5 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   21.07.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   výroba propagačných materiálov a merkantilu a ich rozširovanie
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Kinček Švermova 5 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   20.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií, materiálov a merkantilu všetkých tematických skupín, gramoplatní, kaziet a iných nosičov zvukových a obrazových záznamov v slovenskom i v cudzích jazykoch, nadobúdanie vydavateľských práv všetkých druhov a nakladanie s nimi v zmysle predpisov, zabezpečovanie ďaľších činností zameraných na prosperitu spoločnosti podľa potrieb trhu a noriem ČSFR.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.01.1991Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Myjavská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií, materiálov a merkantilu všetkých tematických skupín, gramoplatní, kaziet a iných nosičov zvukových a obrazových záznamov v slovenskom i v cudzích jazykoch, nadobúdanie vydavateľských práv všetkých druhov a nakladanie s nimi v zmysle predpisov, zabezpečovanie ďaľších činností zameraných na prosperitu spoločnosti podľa potrieb trhu a noriem ČSFR.
   Noví spoločníci:
   Július Kinček Švermova 5 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia