Vytvoriť faktúru

SYNERGIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SYNERGIA
IČO 00894036
DIČ 2020295750
IČ DPH SK2020295750
Dátum vzniku 11 Marca 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SYNERGIA
Ulica Svornosti 16/12230
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 159 €
Zisk 75 112 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 124,970
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 124,934
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 124,355
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 61,230
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,230
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 125
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 63,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 579
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 280
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 299
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 36
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 36
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,970
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,293,663
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 225,760
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 225,760
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 22,789
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,789
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,617,324
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 369,955
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,987,279
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,112
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,418,633
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 82
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 82
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,418,551
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,416,511
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,416,511
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 505
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 350
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 86,159
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 86,159
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 149
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 86,010
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,108
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 122
D. Služby (účtová skupina 51) 3,737
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,242
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,282
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,915
4. Sociálne náklady (527, 528) 45
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,004
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,051
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,300
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 236
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 236
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 236
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 108
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 128
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,179
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,067
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,067
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00894036 DIČ: 2020295750 IČ DPH: SK2020295750
 • Sídlo: SYNERGIA, Ulica Svornosti 16/12230, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PharmDr. Ján Holec predseda Poničanova 5 Nitra 949 01 01.06.2003
  Mgr. Hilda Némethová člen Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 929 01 08.04.2009
  Mgr. Michaela Segiňová člen jána Vojtaššáka 3148/8 Žilina 010 08 13.12.2010
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michaela Segiňová - člen jána Vojtaššáka 3148/8 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 13.12.2010
   28.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer Podháj 84 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.06.2003
   29.05.2009Nové sidlo:
   Ulica Svornosti 16/12230 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Hilda Némethová - člen Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 08.04.2009
   28.05.2009Zrušené sidlo:
   Ulica Svornosti 16/12230 Bratislava 825 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koprda Družstevná 19A Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   13.09.2007Nové sidlo:
   Ulica Svornosti 16/12230 Bratislava 825 61
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koprda Družstevná 19A Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   12.09.2007Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koprda Športová 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   07.02.2007Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 02
   06.02.2007Zrušené sidlo:
   Brestová 14 Bratislava 821 02
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Ján Holec - predseda Poničanova 5 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   Ing. Peter Koprda Športová 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer Podháj 84 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.06.2003
   27.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Johann Knoll - člen predstavenstva Drotárska cesta 54 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.03.2002 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   Ing. Alexej Murín - člen predstavenstva Na Hrebienku 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.11.1994 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   Ing. Štefan Murín - predseda predstavenstva Na Hrebienku 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.03.1991 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   08.08.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a distribúcia farmaceutických výrobkov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Michael Johann Knoll - člen predstavenstva Drotárska cesta 54 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.03.2002 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   Ing. Alexej Murín - člen predstavenstva Na Hrebienku 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.11.1994 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   Ing. Štefan Murín - predseda predstavenstva Na Hrebienku 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.03.1991 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   07.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj rúd a kovov, priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Makyta - člen 1. mája 100/16 Malacky Skončenie funkcie: 25.03.2002
   Štefan Murín - predseda Na Hrebienku 7 Bratislava
   Ing. Alexej Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   16.01.1995Nové sidlo:
   Brestová 14 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Makyta - člen 1. mája 100/16 Malacky Skončenie funkcie: 25.03.2002
   15.01.1995Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michail Otdeľnov - podpredseda Zelenyj per. dom 89 Moskva Rusko
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   SYNERGIA a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj rúd a kovov, priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexej Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Michail Otdeľnov - podpredseda Zelenyj per. dom 89 Moskva Rusko
   16.05.1993Zrušené obchodné meno:
   SYNERGIA ú.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   6.investičná a stavebná činnosť
   5.výroba činnosť
   4.výskum, vývoj, výroba a prenájom progresívnych technológií a technických zariadení
   3.sprostredkovanie a poradenstvo pre československé právnické a fyzické osoby
   2.marketing, komerčná a reklamná činnosť
   1.vnútorný a zahraničný obchod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexej Murín - generálny riaditeľ Na Hrebienku 7 Bratislava
   Michail Otdelnov - podpredseda Narodnaja 7 Moskva Rusko
   Michail Otdeľnov Zelenyj per. dom 89 Moskva Rusko
   26.10.1992Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 00
   25.10.1992Zrušené sidlo:
   Na Hrebienku 7 Bratislava
   11.03.1991Nové obchodné meno:
   SYNERGIA ú.s.
   Nové sidlo:
   Na Hrebienku 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   6.investičná a stavebná činnosť
   5.výroba činnosť
   4.výskum, vývoj, výroba a prenájom progresívnych technológií a technických zariadení
   3.sprostredkovanie a poradenstvo pre československé právnické a fyzické osoby
   2.marketing, komerčná a reklamná činnosť
   1.vnútorný a zahraničný obchod
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Murín - predseda Na Hrebienku 7 Bratislava
   Ing. Alexej Murín - generálny riaditeľ Na Hrebienku 7 Bratislava
   Michail Otdelnov - podpredseda Narodnaja 7 Moskva Rusko
   Michail Otdeľnov Zelenyj per. dom 89 Moskva Rusko