Vytvoriť faktúru

VITAPACE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VITAPACE
IČO 00895679
DIČ 2020299886
IČ DPH SK2020299886
Dátum vzniku 22 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITAPACE
Radvanská 4
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 114 €
Zisk -6 095 €
Kontaktné informácie
Email vitapace@zoznam.sk
Phone(s) 0254415875, 0908924225
Mobile phone(s) 0905631061, 0908924225
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,792
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,792
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,753
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,114
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,114
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,039
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 168
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,871
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,792
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,314
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,770
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,095
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,478
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 40,478
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,899
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,899
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,417
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,162
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,114
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,114
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 45,114
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,067
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 38,936
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 457
D. Služby (účtová skupina 51) 3,274
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,400
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,450
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,897
4. Sociálne náklady (527, 528) 53
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,953
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,447
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 182
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 182
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,135
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,095
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016