Vytvoriť faktúru

AMPLA POLYGRAFIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMPLA POLYGRAFIA
IČO 00895709
DIČ 2020297224
IČ DPH SK2020297224
Dátum vzniku 16 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMPLA POLYGRAFIA
Kúkoľova 1
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 783 038 €
Zisk -1 825 €
Kontaktné informácie
Email sales@ampla.sk
Webová stránka http://www.ampla.sk
Phone(s) +421243711527, +421243711115, +421243712210
Fax(es) 0243712210
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 780,444
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,499
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,499
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 39,167
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,916
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,416
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 732,807
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 347,477
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 207,786
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 57,196
3. Výrobky (123) - /194/ 70,925
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,570
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,958
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,958
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 372,996
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 354,359
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 354,359
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,598
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,376
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,826
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,550
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,138
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,138
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 780,444
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,117
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 53,111
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 53,111
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,105
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 53,263
2. Ostatné fondy (427, 42X) 53,263
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 114,463
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 572,991
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -458,528
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,825
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 559,327
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 36,119
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 30,142
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,977
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 452,837
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 379,357
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 379,357
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,535
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,157
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,762
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,026
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,562,883
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,783,038
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 110,878
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,446,466
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,539
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -7,096
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,572
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201,679
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,776,645
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 79,740
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,200,185
D. Služby (účtová skupina 51) 122,086
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 164,257
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 117,593
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,088
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,576
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 854
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,782
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,782
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203,741
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 153,776
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,338
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 870
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 870
O. Kurzové straty (563) 779
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,689
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,338
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,055
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00895709 DIČ: 2020297224 IČ DPH: SK2020297224
 • Sídlo: AMPLA POLYGRAFIA, Kúkoľova 1, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Tomík Cyprichova 8 Bratislava 831 54 25.09.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Tomík 30 804 € (58%) Cyprichova 8 Bratislava 831 54
  Ing. Peter Šteruský 9 029 € (17%) Červenákova 11 Bratislava
  Ing. Marián Brúder - ARTEXT 13 278 € (25%) Uhrinská 19 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2009Nové obchodné meno:
   AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o.
   09.02.2009Zrušené obchodné meno:
   AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o. /AMPLA POLYGRAFIA Ltd v anglickom jazyku/
   28.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Jarmila Dolejšiová Pračanská 65 Bratislava
   10.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Marián Brúder - ARTEXT Uhrinská 19 Bratislava 831 07
   09.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Poľnohospodárske družstvo Vajnory Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   25.09.2001Nové sidlo:
   Kúkoľova 1 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Ing. František Tomík Cyprichova 8 Bratislava 831 54
   Poľnohospodárske družstvo Vajnory Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   Jarmila Dolejšiová Pračanská 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Tomík Cyprichova 8 Bratislava 831 54
   24.09.2001Zrušené sidlo:
   Kúkoľova Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   RD Bratislava-Vajnory Roľnícka 9 Bratislava
   Swedish Offsetplates AB POB 30003 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Ing. Jozef Dolejší Pračanská 64 Bratislava 831 07
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo prechodný pobyt na území SR : Bradlianska 7 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Dolejší Pračanská 64 Bratislava 831 07
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   14.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   13.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Furdekova 6 Bratislava
   09.01.1995Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   24.08.1993Nové sidlo:
   Kúkoľova Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   RD Bratislava-Vajnory Roľnícka 9 Bratislava
   Swedish Offsetplates AB POB 30003 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Furdekova 6 Bratislava
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo prechodný pobyt na území SR : Bradlianska 7 Bratislava
   23.08.1993Zrušené sidlo:
   Kúkoľova Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JRD 20. výročia SNP Bratislava-Vajnory Hospodárska 9 Bratislava
   Swedish offsetplates Aktiebolag Box 30003 stockholm SRN
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava
   Ing. Peter Šteruský Červenákova II Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Zetkinovej 66 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1990Nové obchodné meno:
   AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o. /AMPLA POLYGRAFIA Ltd v anglickom jazyku/
   Nové sidlo:
   Kúkoľova Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba ofsetových tlačových platní
   výroba materiálov a prípravkov pre polygrafický priemysel
   predaj ofsetových tlačových platní, vyrobených materiálov a prípravok pre polygrafický priemysel
   technicko - poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   JRD 20. výročia SNP Bratislava-Vajnory Hospodárska 9 Bratislava
   Swedish offsetplates Aktiebolag Box 30003 stockholm SRN
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava
   Ing. Peter Šteruský Červenákova II Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Zetkinovej 66 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia