Vytvoriť faktúru

GALAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GALAN
IČO 00895741
DIČ 2020796624
Dátum vzniku 20 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALAN
Michalská 23
81103
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00895741 DIČ: 2020796624
 • Sídlo: GALAN, Michalská 23, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Géza Galán Michalská 23 Bratislava 26.11.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Géza Galán 16 600 € (100%) Michalská 23 Bratislava
  Video Galán 0 € (0%) Michalská 23 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   GALAN s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukovo-obrazových, zvuk. záznamov
   vydavateľská činnosť, reklamná a inzertná činnosť
   Noví spoločníci:
   Video Galán
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Géza Galán Michalská 23 Bratislava
   25.11.1992Zrušené obchodné meno:
   TKD GALAN trade Center, obchodno -rozvojová spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, tlačiarenská výroba, inzertná a reklamná činnosť
   realizácia nájmu strojov a zariadení Leasing
   nákup ,predaj a prenájom nehnuteľností realitná činnosť
   veľkoobchodná agentúra a obchodno-poradenská činnosť
   obchodno sprostredkovateľská činnosť v oblasti technicko - tvorivých produktov
   skužby v oblasti poskytovania softverov, strojové spracovanie dát, informatiky
   investičná a stavebno - organizačná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť podľa povolenia FMZO č.j. 13/15898/133/90 zo dňa 14.12.1990 registr. čís. 108005453 v rozsahu : l.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb
   vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú dovozy a vývozy vecí a ďaľšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, vykonávané pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia
   dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb. ktorým sa stanovuje vývozy a dovozy vecí a ďaľšie činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodnej zastupiteľskej činnosti a výkonov v rozsahu predmetu činnosti
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   T.K.D. Elektronic Import Lászlô Benkô München Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.1990Nové obchodné meno:
   TKD GALAN trade Center, obchodno -rozvojová spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Michalská 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, tlačiarenská výroba, inzertná a reklamná činnosť
   realizácia nájmu strojov a zariadení Leasing
   nákup ,predaj a prenájom nehnuteľností realitná činnosť
   veľkoobchodná agentúra a obchodno-poradenská činnosť
   obchodno sprostredkovateľská činnosť v oblasti technicko - tvorivých produktov
   skužby v oblasti poskytovania softverov, strojové spracovanie dát, informatiky
   investičná a stavebno - organizačná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť podľa povolenia FMZO č.j. 13/15898/133/90 zo dňa 14.12.1990 registr. čís. 108005453 v rozsahu : l.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb
   vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú dovozy a vývozy vecí a ďaľšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, vykonávané pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia
   dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb. ktorým sa stanovuje vývozy a dovozy vecí a ďaľšie činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodnej zastupiteľskej činnosti a výkonov v rozsahu predmetu činnosti
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Géza Galán Michalská 23 Bratislava
   T.K.D. Elektronic Import Lászlô Benkô München Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia