Vytvoriť faktúru

ALFA DEVÍN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALFA DEVÍN
IČO 00895784
DIČ 2020334844
IČ DPH SK2020334844
Dátum vzniku 21 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFA DEVÍN
Kozičova 9
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 784 018 €
Zisk 7 253 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265730412, 0905614690
Mobile phone(s) 0905614690
Fax(es) 0265730539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 761,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,521
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,521
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,900
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,621
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 513,802
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 66,405
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 66,405
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 408,866
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 408,866
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 408,866
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,531
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,865
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,666
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 218,085
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 218,085
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 761,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,711
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 96,214
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 96,214
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,253
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 636,697
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,785
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,785
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 632,912
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,969
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,969
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 584,856
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,149
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,803
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,784,018
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 201,873
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,582,145
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,774,015
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 150,743
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 447,228
D. Služby (účtová skupina 51) 1,052,159
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 119,109
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 80,925
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,502
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,682
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,172
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,604
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,604
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,003
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,888
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 578
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 574
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 327
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 327
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 251
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,254
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,001
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,001
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,253
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00895784 DIČ: 2020334844 IČ DPH: SK2020334844
 • Sídlo: ALFA DEVÍN, Kozičova 9, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Achim Fridrik Kozičova 9 Bratislava 841 10 01.04.2006
  Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava 06.10.1993
  Ing. Ivan Bothgál Úzka 14/A Nitra 949 01 13.01.2006
  Ing. Bohumir Bolla Rumančekova 856/6 Bratislava 821 01 31.05.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Achim Fridrik 7 967 € (40%) Kozičova 9 Bratislava 841 10
  Ing. Kamil Frimmel 3 983 € (20%) Rytierska 7 Bratislava
  Ing. Bohumir Bolla 3 983 € (20%) Rumančekova 856/6 Bratislava 821 01
  Gabriela Skubincan 3 983 € (20%) St. Oakwille L6J 2N6 Canada
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bothgál Úzka 14/A Nitra 949 01
   07.08.2007Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava 841 10
   Ing. Bohumir Bolla Rumančekova 856/6 Bratislava 821 01
   Gabriela Skubincan Allan St. 147 St. Oakwille L6J 2N6 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumir Bolla Rumančekova 856/6 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 31.05.2007
   06.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava
   Gabriela Skubincan 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   01.04.2006Noví spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Kozičova 9 Bratislava 841 10
   Ing. Ivan Bothgál Úzka 14/A Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Achim Fridrik Kozičova 9 Bratislava 841 10
   Ing. Ivan Bothgál Úzka 14/A Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.01.2006
   31.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák Blagoevova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák Blagoevova 20 Bratislava
   21.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák Blagoevova 20 Bratislava
   Gabriela Skubincan 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   20.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Kamil Frimmel Závadská 18 Bratislava
   Gabriela Skubincan 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   24.03.1995Nové obchodné meno:
   ALFA DEVÍN spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Kozičova 9 Bratislava 841 05
   23.03.1995Zrušené obchodné meno:
   F & F STUD spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Závadská 18 Bratislava 831 06
   06.10.1993Nové obchodné meno:
   F & F STUD spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Kamil Frimmel Závadská 18 Bratislava
   Gabriela Skubincan 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák Blagoevova 20 Bratislava
   05.10.1993Zrušené obchodné meno:
   STÚD spločnosť s ručením obmedzeným F+F
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ stavebná výroba-nová výstavba, modernizácia, stavebná údržba, opravy a rekonštrukcia, pomocná stavebná výroba, sadovnícke krajinárske úpravy a údržba, výroba stavebných hmôt a zariadení
   b/ kúpa a predaj nehnuteľnosti a ich sprostredkovanie
   c/ sprostredkovanie kúpy a predaja technických zariadení a technického materiálu.
   d/ maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občnom a organizáciam /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   e/ služby občanom a organizáciam - sprostredkovateľské a iné služby.
   f/ vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby za účelom obchodnej činnosti.
   g/ vykonávanie reštauračných a ubytovacích služieb.
   h/ zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Achim FRIDRIK Jungmanova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Kamil FRIMMEL Závadská 18 Bratislava 831 06
   Gabriela SKUBINCAN 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1990Nové obchodné meno:
   STÚD spločnosť s ručením obmedzeným F+F
   Nové sidlo:
   Závadská 18 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ stavebná výroba-nová výstavba, modernizácia, stavebná údržba, opravy a rekonštrukcia, pomocná stavebná výroba, sadovnícke krajinárske úpravy a údržba, výroba stavebných hmôt a zariadení
   b/ kúpa a predaj nehnuteľnosti a ich sprostredkovanie
   c/ sprostredkovanie kúpy a predaja technických zariadení a technického materiálu.
   d/ maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občnom a organizáciam /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   e/ služby občanom a organizáciam - sprostredkovateľské a iné služby.
   f/ vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby za účelom obchodnej činnosti.
   g/ vykonávanie reštauračných a ubytovacích služieb.
   h/ zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Achim FRIDRIK Jungmanova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Kamil FRIMMEL Závadská 18 Bratislava 831 06
   Gabriela SKUBINCAN 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia