Vytvoriť faktúru

DATA CENTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DATA CENTER
IČO 00895946
DIČ 2020291515
Dátum vzniku 27 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATA CENTER
Dlhá 89/22
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 286 €
Zisk 63 €
Kontaktné informácie
Email datacenter@datacenter.sk
Phone(s) 0903721281, 0692017373
Mobile phone(s) 0903721281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,445
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,981
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,524
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,445
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,977
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,655
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,655
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 247
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 63
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,468
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,465
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 418
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 406
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 553
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,286
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,398
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,806
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 82
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,589
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,236
C. Služby (účtová skupina 51) 3,620
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,709
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 816
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 697
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,542
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 155
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 155
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -154
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 543
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 63
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00895946 DIČ: 2020291515
 • Sídlo: DATA CENTER, Dlhá 89/22, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Fekete Dlhá 89/22 Bratialava - Čuňovo 851 10 12.04.2005
  Eva Feketeová Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10 28.05.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Fekete 8 630 € (81.2%) Dlhá 89/22 Bratialava - Čuňovo 851 10
  Eva Feketeová 996 € (9.4%) Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10
  Ing. Richard Fekete 996 € (9.4%) Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.04.2005Nové sidlo:
   Dlhá 89/22 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete Dlhá 89/22 Bratialava - Čuňovo 851 10
   Eva Feketeová Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10 Vznik funkcie: 28.05.1992
   11.04.2005Zrušené sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   02.10.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fekete Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10
   Eva Feketeová Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10
   Ing. Richard Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Richard Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   18.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba a opravy lekárskych prístrojov - EKG
   vedenie účtovníctva
   16.11.1992Nové obchodné meno:
   DATA CENTER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, spotrebnej, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   montáž, opravy a údržba v oblasti výpočtovej techniky, spotrebnej, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   poskytovanie software
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky
   Noví spoločníci:
   Richard Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   15.11.1992Zrušené obchodné meno:
   VIDOS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov v obore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   reprografická činnosť
   konzultačné a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach
   organizovanie školení vo vyššie uvedených oblastiach
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.06.1992Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   08.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec 903 01
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Akos Kálosi Jilemnického 48 Lučenec 984 01
   Ing. Vojtech Lukács Stračia 1 Nitra 949 01
   Ing. Štefan Lyocsa Belanská 7 Košice 040 00
   Ing. Ladislav Nagy Veľký Kamenec 37 Trebišov 076 36
   Ing. Zuzana Pápayová Astrová 54 Bratislava 821 01
   Zoltán Rabek Braniskova 4 Košice 040 01
   Ing. Ján Tóth pobyt na území SR : Červenej armády 59 Šamorín 931 01
   Ing. Štefan Tóth pobyt na území SR : Dunajská 37 Šamorín 931 01
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   VIDOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov v obore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   reprografická činnosť
   konzultačné a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach
   organizovanie školení vo vyššie uvedených oblastiach
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec 903 01
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Akos Kálosi Jilemnického 48 Lučenec 984 01
   Ing. Vojtech Lukács Stračia 1 Nitra 949 01
   Ing. Štefan Lyocsa Belanská 7 Košice 040 00
   Ing. Ladislav Nagy Veľký Kamenec 37 Trebišov 076 36
   Ing. Zuzana Pápayová Astrová 54 Bratislava 821 01
   Zoltán Rabek Braniskova 4 Košice 040 01
   Ing. Ján Tóth pobyt na území SR : Červenej armády 59 Šamorín 931 01
   Ing. Štefan Tóth pobyt na území SR : Dunajská 37 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia