Vytvoriť faktúru

DON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DON
IČO 00896004
DIČ 2021097309
Dátum vzniku 05 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DON
Piata 2237/2
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 946 €
Zisk 1 977 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 27,735
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 27,735
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,605
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,983
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 178
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 53,718
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,110
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 42,289
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 42,289
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,844
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,977
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,608
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,608
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,823
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) -45
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,946
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,946
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,764
C. Služby (účtová skupina 51) 24,335
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,404
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,182
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,611
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 726
M. Nákladové úroky (562) 679
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 47
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -725
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,457
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4267286.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00896004 DIČ: 2021097309
 • Sídlo: DON, Piata 2237/2, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ondrej Dobrota Piata 2237/2 Bratislava 831 01 02.12.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ondrej Dobrota 66 388 € (100%) Piata 2237/2 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2008Nové sidlo:
   Piata 2237/2 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ondrej Dobrota Piata 2237/2 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Dobrota Piata 2237/2 Bratislava 831 01
   01.12.2008Zrušené sidlo:
   Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   21.11.2000Noví spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   20.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.08.1992Nové sidlo:
   Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   servis a opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   prevádzkovanie zábavného motokárového autodrómu
   prevádzkovanie mechanických a elektronických výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava
   10.08.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie hracích automatov
   automobilový servis
   usporiadanie diskoték
   kúpa a predaj výrobkov rozličného tovaru a ich sprostredkovanie (okrem komadít na ktoré treba osobitné povolenie)
   výroba strojárskych a zámočníckych výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava
   05.02.1991Nové obchodné meno:
   DON, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hracích automatov
   automobilový servis
   usporiadanie diskoték
   kúpa a predaj výrobkov rozličného tovaru a ich sprostredkovanie (okrem komadít na ktoré treba osobitné povolenie)
   výroba strojárskych a zámočníckych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia