Vytvoriť faktúru

KONBITAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONBITAN
IČO 00896012
DIČ 2020301206
IČ DPH SK2020301206
Dátum vzniku 05 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONBITAN
Tolstého 7
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 435 €
Zisk 19 148 €
Kontaktné informácie
Email ekos@radiolan.sk
Phone(s) 0254435014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 43,037
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,137
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,114
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,246
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,431
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 71,151
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,291
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,861
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,861
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) -26,209
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,329
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 41,162
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,148
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,860
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,860
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,519
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 306
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 308
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,727
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,435
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 50,435
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,779
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22
C. Služby (účtová skupina 51) 13,538
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,013
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,206
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 24,656
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,875
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 111
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -108
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,548
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,400
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00896012 DIČ: 2020301206 IČ DPH: SK2020301206
 • Sídlo: KONBITAN, Tolstého 7, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava 27.02.1992
  Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice 27.02.1992
  Terézia Sadloňová Donnerova 21 Bratislava 841 05 08.10.2002
  Ing. Jana Zakuciová Jamnického 7 Bratislava 841 05 20.03.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Kráľ 1 162 € (11.8%) Mikulášska 21 Bratislava
  Ing. Jakub Novák 1 727 € (17.5%) Poľná 21 Šenkvice
  Zdena Jánošová 1 162 € (11.8%) Dušnica 10/521 Rohožník 906 38
  Oľga Andrlová 1 162 € (11.8%) Štúrova 2492/151 Malacky
  Božena Nemčovská 1 162 € (11.8%) J.Alexyho 1 Bratislava
  JUDr. Tatiana Brichtova 1 162 € (11.8%) Bratislava
  Ing. Vladimír Ondruš 1 162 € (11.8%) Pri hrádzi 50/572 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Stella Ondrušová 1 162 € (11.8%) Pri hrádzi 50/572 Dunajská Lužná 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Zakuciová Jamnického 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.03.2013
   26.06.2009Noví spoločníci:
   Zdena Jánošová Dušnica 10/521 Rohožník 906 38
   Ing. Vladimír Ondruš Pri hrádzi 50/572 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Stella Ondrušová Pri hrádzi 50/572 Dunajská Lužná 900 42
   25.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Zdena Jánošová 384/V Rohožník
   Ing. Vladimír Ondruš Jánošíkova 572 Dunajská Lužná
   Ing. Stella Ondrušová Jánošíkova 572 Dunajská Lužná
   10.02.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava Vznik funkcie: 27.02.1992
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice Vznik funkcie: 27.02.1992
   Terézia Sadloňová Donnerova 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.10.2002
   09.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   02.12.1998Nové predmety činnosti:
   nájom a prenájom vlastných nehnuteľností na Tolstého 7 a Cablkovej 3 s poskytovaním len základných služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Oľga Andrlová Štúrova 2492/151 Malacky
   Božena Nemčovská J.Alexyho 1 Bratislava
   JUDr. Tatiana Brichtova Vrchná 3 Bratislava
   Zdena Jánošová 384/V Rohožník
   Ing. Vladimír Ondruš Jánošíkova 572 Dunajská Lužná
   Ing. Stella Ondrušová Jánošíkova 572 Dunajská Lužná
   01.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   nájom a prenájom hnuteľných včítane strojov a zariadení a nájom a prenájom nehnuteľných vecí s poskytovaním len základných služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Andrlová Štúrova 2492/145 Malacky
   JUDr. Tatiana Brichtova Vrchná 3 Bratislava
   Zdena Jánošová 384/V Rohožník
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Božena Nemčovská J.Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Vladimír Ondruš Jánošíkova 572 Dunajská Lužná
   Ing. Stella Ondrušová Jánošíkova 572 Dunajská Lužná
   19.02.1997Noví spoločníci:
   Oľga Andrlová Štúrova 2492/145 Malacky
   JUDr. Tatiana Brichtova Vrchná 3 Bratislava
   Zdena Jánošová 384/V Rohožník
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Božena Nemčovská J.Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Vladimír Ondruš Jánošíkova 572 Dunajská Lužná
   Ing. Stella Ondrušová Jánošíkova 572 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   18.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Oľga Andrlová Štúrova 2492/145 Malacky
   JUDr. Tatiana Brichtova Vrchná 3 Bratislava
   Zdena Jánošová 384/V Rohožník
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Božena Nemčovská J.Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Vladimír Ondruš 1/573 Dunajská Lužná
   Ing. Stella Ondrušová Strachotova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Vladimír Ondruš 1/573 Dunajská Lužná
   01.06.1993Nové predmety činnosti:
   nájom a prenájom hnuteľných včítane strojov a zariadení a nájom a prenájom nehnuteľných vecí s poskytovaním len základných služieb
   Noví spoločníci:
   Oľga Andrlová Štúrova 2492/145 Malacky
   JUDr. Tatiana Brichtova Vrchná 3 Bratislava
   Zdena Jánošová 384/V Rohožník
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Božena Nemčovská J.Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Vladimír Ondruš 1/573 Dunajská Lužná
   Ing. Stella Ondrušová Strachotova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Vladimír Ondruš 1/573 Dunajská Lužná
   31.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja výrobkov, prác a služieb iným resp. od iných právnických a fyzických osôb a sprostredkovanie obchodných služieb za úplatu iným právnickým a fyzickým osobám
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností iným, alebo od iných právnických a fyzických osôb
   zúžitkovanie druhotných surovín ako ekologického programu ozdravovania životného prostredia
   majetková a kooperačná spoluúčasť na podnikaní iných právnických osôb
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Andrlová Štúrova 2492/145 Malacky
   Ing. Viera Bartoková Hlavná 104 Ivanka pri Dunaji
   JUDr. Tatiana Brichtova Vrchná 3 Bratislava
   Zdena Illeová 384/V Rohožník
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Božena Nemčovská J.Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Štefan Ondek Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Vladimír Ondruš 1/573 Dunajská Lužná
   Ing. Stella Ondrušová Strachotova 10 Bratislava
   Ing. Katarína Trnovská Bartoškova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.04.1992Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1990Nové obchodné meno:
   KONBITAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja výrobkov, prác a služieb iným resp. od iných právnických a fyzických osôb a sprostredkovanie obchodných služieb za úplatu iným právnickým a fyzickým osobám
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností iným, alebo od iných právnických a fyzických osôb
   zúžitkovanie druhotných surovín ako ekologického programu ozdravovania životného prostredia
   majetková a kooperačná spoluúčasť na podnikaní iných právnických osôb
   Noví spoločníci:
   Oľga Andrlová Štúrova 2492/145 Malacky
   Ing. Viera Bartoková Hlavná 104 Ivanka pri Dunaji
   JUDr. Tatiana Brichtova Vrchná 3 Bratislava
   Zdena Illeová 384/V Rohožník
   Ing. Miroslav Kráľ Mikulášska 21 Bratislava
   Božena Nemčovská J.Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Štefan Ondek Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Vladimír Ondruš 1/573 Dunajská Lužná
   Ing. Stella Ondrušová Strachotova 10 Bratislava
   Ing. Katarína Trnovská Bartoškova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia