Vytvoriť faktúru

C O L U M B U S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C O L U M B U S
IČO 00896217
DIČ 2020298269
IČ DPH SK2020298269
Dátum vzniku 29 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C O L U M B U S
Špitálska 37
81499
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy -1 191 €
Zisk -67 459 €
Kontaktné informácie
Email columbus@nextra.sk
Phone(s) 0244872132
Fax(es) 0244872132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 202,088
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 63
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 63
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 63
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 201,962
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 185,173
3. Výrobky (123) - /194/ 100,981
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 84,192
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,890
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,685
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,685
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -26,795
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 899
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 887
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 63
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 202,088
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -115,617
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,630
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,630
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -57,452
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,624
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -77,076
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -67,459
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 317,705
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,205
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,205
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 315,885
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 242,903
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 242,903
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,588
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,829
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,186
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,379
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 615
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 615
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 53,184
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) -1,191
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,461
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 27,223
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 500
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -55,539
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,164
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,670
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,063
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,023
D. Služby (účtová skupina 51) 19,781
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,959
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,961
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,281
4. Sociálne náklady (527, 528) 717
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 359
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 428
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 428
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -70,861
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -46,222
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,789
XII. Kurzové zisky (663) 4,789
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 427
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 424
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,362
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -66,499
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -67,459
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00896217 DIČ: 2020298269 IČ DPH: SK2020298269
 • Sídlo: C O L U M B U S, Špitálska 37, 81499, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava 15.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Magdaléna Feldeková 3 320 € (50%) Špitálska 37 Bratislava
  Martin Feldek 3 320 € (50%) Praha 9 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2010Nové sidlo:
   Špitálska 37 Bratislava 814 99
   26.01.2010Zrušené sidlo:
   Špitálska 37 Bratislava 811 08
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava
   Martin Feldek Nad Kolčavkou 8 Praha 9 Česká republika
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava
   Martin Feldek Africká 20 Praha 4 Česká republika
   15.07.1997Nové sidlo:
   Špitálska 37 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a distribučná činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava
   Martin Feldek Africká 20 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava
   14.07.1997Zrušené sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, predaj, nenahr. a požič. nahraných nosičov zvukových alebo obrazových zv. prostriedkov, činnosť a ob. vydavať. činnosti, výrobe, šírení videa sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   Zrušeny spoločníci:
   Ĺubomír Feldek Partizánska 12 Bratislava 811 03
   Martin Feldek Gorkého 12 Bratislava
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava 811 08
   Oľga Feldeková Partizánska 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj, nenahr. a požič. nahraných nosičov zvukových alebo obrazových zv. prostriedkov, činnosť a ob. vydavať. činnosti, výrobe, šírení videa sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   31.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   l/ Vydavateľská a publikačná činnosť v oblasti knižnej tvorby, reklamy, neperiodickej tlače / v rôznych jazykoch sveta/ vrátane distribúcie
   2/Výroba a šírenie video, audio a audiovizuálnych programov
   3/Výroba umeleckých predmetov, hračiek, a fotografií
   4/Organizovanie kultúrnych podujatí
   5/ Sprostredkovateľská agentúra a reklamná činnosť v uvedených oblastiach
   6/Výkony a služby pre domácich obchodných partnerov v oblasti predmetu podnikania
   16.03.1992Noví spoločníci:
   Ĺubomír Feldek Partizánska 12 Bratislava 811 03
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.03.1992Zrušeny spoločníci:
   Agnes Kissová Priateľská 31 Dunajská Streda
   Ladislav Szigeti Priateľská 31 Dunajská Streda
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.11.1990Nové obchodné meno:
   C O L U M B U S, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   l/ Vydavateľská a publikačná činnosť v oblasti knižnej tvorby, reklamy, neperiodickej tlače / v rôznych jazykoch sveta/ vrátane distribúcie
   2/Výroba a šírenie video, audio a audiovizuálnych programov
   3/Výroba umeleckých predmetov, hračiek, a fotografií
   4/Organizovanie kultúrnych podujatí
   5/ Sprostredkovateľská agentúra a reklamná činnosť v uvedených oblastiach
   6/Výkony a služby pre domácich obchodných partnerov v oblasti predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Martin Feldek Gorkého 12 Bratislava
   Oľga Feldeková Partizánska 12 Bratislava
   Agnes Kissová Priateľská 31 Dunajská Streda
   Ladislav Szigeti Priateľská 31 Dunajská Streda
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia