Vytvoriť faktúru

EUROPA-JUWEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROPA-JUWEL
IČO 00896241
DIČ 2020299402
IČ DPH SK2020299402
Dátum vzniku 13 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROPA-JUWEL
Obchodná 18
81620
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 186 283 €
Zisk 3 546 €
Kontaktné informácie
Email europa_juwel@ba.telecom.sk
Phone(s) 0254432421, 0254433138, 0254432217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 60,515
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 60,515
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 469
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 367,225
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 26,550
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,800
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,100
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,007
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 427,740
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -95,140
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,523
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,319
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -147,722
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,546
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 522,880
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 376,900
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 145,864
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 123,734
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,115
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,291
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,724
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 186,283
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 75,351
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110,932
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 180,989
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 30,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,055
C. Služby (účtová skupina 51) 53,506
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 80,521
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 59
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,943
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,695
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,294
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,420
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 757
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 757
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -757
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,537
P. Daň z príjmov (591, 595) 991
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00896241 DIČ: 2020299402 IČ DPH: SK2020299402
 • Sídlo: EUROPA-JUWEL, Obchodná 18, 81620, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava 07.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Robert Liska 33 194 € (100%) Viedeň Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava Vznik funkcie: 07.12.1992
   29.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja zlatých a strieborných klenot, bižutérneho tovaru, modných hodiniek s príslušenstvom, ďalším bižutérnym tovarom všetkého druhu;
   zahranično obchodná činnosť povolená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu 18.2.1991 č.j. 13/1073/133/91, Reg.č.:108007090 v rozsahu:
   1.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahr. osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   2.vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranič- obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   4.dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
   5.prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti org.
   6.vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   7.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka.
   8.vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava
   15.05.2001Noví spoločníci:
   Dr. Robert Liska Singerstrasse 2 Viedeň Rakúsko
   14.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   12.07.1999Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj zlatých, strieborných klenot, bižutérie, hodiniek
   27.10.1993Noví spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava
   26.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.02.1991Nové obchodné meno:
   EUROPA-JUWEL, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 18 Bratislava 816 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja zlatých a strieborných klenot, bižutérneho tovaru, modných hodiniek s príslušenstvom, ďalším bižutérnym tovarom všetkého druhu;
   zahranično obchodná činnosť povolená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu 18.2.1991 č.j. 13/1073/133/91, Reg.č.:108007090 v rozsahu:
   1.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahr. osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   2.vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranič- obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   4.dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
   5.prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti org.
   6.vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   7.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka.
   8.vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   Noví spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia