Vytvoriť faktúru

SIGIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIGIS
Stav V likvidácii
IČO 00896349
DIČ 2020325043
Dátum vzniku 28 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIGIS
Zvolenská 19
82109
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00896349 DIČ: 2020325043
 • Sídlo: SIGIS, Zvolenská 19, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Novembra 1990
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gerhard Wlcek 6 640 € (100%) Wien Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   SIGIS, spol. s r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.07.1994Zrušené obchodné meno:
   SIGIS spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 19 Bratislava
   29.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 19 Bratislava
   28.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.11.1990Nové obchodné meno:
   SIGIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, s výnimkou tovarov, pri ktorých zákon vyžaduje osobitné oprávanenie
   výroba a predaj predmetov z umelej hmoty, kovu, skla a dreva
   galvanická úprava povrchov predmetov vedených pod b/
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 24.01.1991, č.j.: 13/16413/133/90, reg.č.: 108006717 v tomto rozsahu:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično
   obchodnú činnosť uskutočňovanú pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane usporadúvania odborných sympózií, konferencií, školení
   propagácie výrobkov a služieb
   technickoporadenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovania konsignačných skladov, vrátane školiacej činnosti
   sprostredkovateľskej činnosti a ďalších služieb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   kapacitami organizácie
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených o zariadení vlády č. 256/1990
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   prijímanie služieb od zahraničných osôb o rozsahu predmetu činnosti organizácie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu, vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka
   vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 7 rozsahu povolenia
   vývoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   Noví spoločníci:
   Gerhard Wlcek Heine str. 14/10 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia