Vytvoriť faktúru

ANTIKVARIÁT STEINER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANTIKVARIÁT STEINER
IČO 00896381
DIČ 2020297268
IČ DPH SK2020297268
Dátum vzniku 27 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANTIKVARIÁT STEINER
Sedlárska 2
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 81 041 €
Zisk 806 €
Kontaktné informácie
Email info@antikvariatsteiner.sk
Phone(s) 0254433778
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,571
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 465
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,758
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,468
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,926
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,329
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,125
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,016
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 806
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,204
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 700
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,504
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 266
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,127
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,111
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 81,041
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 80,835
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 206
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 79,170
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 36,417
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,827
C. Služby (účtová skupina 51) 22,801
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,282
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 843
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,871
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,996
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 106
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 106
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -105
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,766
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 806
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00896381 DIČ: 2020297268 IČ DPH: SK2020297268
 • Sídlo: ANTIKVARIÁT STEINER, Sedlárska 2, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dagmar Ložeková Matúšova 44 Bratislava 811 04 24.06.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dagmar Ložeková 6 639 € (100%) Matúšova 44 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Selma Steinerová Páričkova 17 Bratislava
   19.06.2007Nové sidlo:
   Sedlárska 2 Bratislava 811 01
   18.06.2007Zrušené sidlo:
   Ventúrska 3 Bratislava 811 01
   07.09.2006Nové sidlo:
   Ventúrska 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Ložeková Matúšova 44 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.06.1994
   06.09.2006Zrušené sidlo:
   Ventúrska 20 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   Selma Steinerová Páričkova 17 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   Selma Steinerová Páričkova 17 Bratislava
   24.06.1994Nové sidlo:
   Ventúrska 20 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   23.06.1994Zrušené sidlo:
   Jiráskova 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja tlače, kníh a iných písomností, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja výtvarných a umeleckých diel, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja zvukových a obrazových záznamov, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja vecí súvisiacich s literárnou, umeleckou a vedeckou činnosťou.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   "ANTIKVARIÁT STEINER spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Jiráskova 20 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja tlače, kníh a iných písomností, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja výtvarných a umeleckých diel, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja zvukových a obrazových záznamov, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja vecí súvisiacich s literárnou, umeleckou a vedeckou činnosťou.
   Noví spoločníci:
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   Selma Steinerová Páričkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia