Vytvoriť faktúru

H. Q. AGENCY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H. Q. AGENCY
IČO 00896446
DIČ 2020316155
IČ DPH SK2020316155
Dátum vzniku 11 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H. Q. AGENCY
Nevädzova 2/a
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 605 €
Zisk -1 620 €
Kontaktné informácie
Email obchod@activedog.sk
Phone(s) 0903815777
Mobile phone(s) 0903815777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,628
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,226
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,747
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,747
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,478
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 713
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 713
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 765
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,001
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 823
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,178
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 402
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,628
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,393
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -30,409
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,409
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,620
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,255
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,255
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 766
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 266
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,277
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,605
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,766
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,512
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 327
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,543
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,172
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,653
D. Služby (účtová skupina 51) 5,322
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 167
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,050
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,050
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 179
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,131
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 722
O. Kurzové straty (563) 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 581
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -722
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -660
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,620
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00896446 DIČ: 2020316155 IČ DPH: SK2020316155
 • Sídlo: H. Q. AGENCY, Nevädzova 2/a, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zuzana Žilavá Mierová 56 Bratislava 821 05 16.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zuzana Žilavá 6 972 € (100%) Mierová 56 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.09.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Katarína Macková Mierová 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.08.2012Noví spoločníci:
   Katarína Macková Mierová 56 Bratislava 821 05
   07.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Otakar Žilavý Miletičova 46 Bratislava 821 08
   10.06.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie, prenájom, plnenie a predaj nápojových a predajných automatov
   ekonomické poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti prieskumu trhu, reklamy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   požičiavanie športových potrieb - prenájom športových potrieb
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)
   Noví spoločníci:
   Zuzana Žilavá Mierová 56 Bratislava 821 05
   Otakar Žilavý Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Žilavá Mierová 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 16.12.2002
   09.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava 811 08
   Vladimír Macko Azalková 2 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   02.12.1997Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   01.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   22.05.1996Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo obrazových záznamov a predaj a požiačiavanie nahraných zvukových a zvukovo obrazových záznamov
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení
   Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava 811 08
   Vladimír Macko Azalková 2 Bratislava
   21.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a výstavnej činnosti
   zabezpečenie realizácie videoprogramov, dokumentárnych, publicistických, populárne-náučných a umeleckých filmov, reklamných videoklipov
   organizovanie výstavníckej činnosti
   zabezpečenie realizácie animovaných, bábkových, trikových filmov
   agentážna činnosť
   služby v oblasti prenájmu osobných a nákladných automobilov a autobusov
   maloobchodný predaj
   sprostredkovanie divadelnej a estrádnej produkcie
   sprostredkovanie služieb cestovného ruchu
   organizovanie kondičného telocviku
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Hana Cielová Palkovičova 7 Bratislava
   Viliam Gros Šalviová 28 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 2/a Bratislava 821 01
   23.03.1995Zrušené sidlo:
   Nevädzova 4 Bratislava
   11.12.1990Nové obchodné meno:
   H. Q. AGENCY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a výstavnej činnosti
   zabezpečenie realizácie videoprogramov, dokumentárnych, publicistických, populárne-náučných a umeleckých filmov, reklamných videoklipov
   organizovanie výstavníckej činnosti
   zabezpečenie realizácie animovaných, bábkových, trikových filmov
   agentážna činnosť
   služby v oblasti prenájmu osobných a nákladných automobilov a autobusov
   maloobchodný predaj
   sprostredkovanie divadelnej a estrádnej produkcie
   sprostredkovanie služieb cestovného ruchu
   organizovanie kondičného telocviku
   Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Hana Cielová Palkovičova 7 Bratislava
   Viliam Gros Šalviová 28 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia