Vytvoriť faktúru

PROTE-CH group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROTE-CH group
IČO 00896551
DIČ 2020294463
IČ DPH SK2020294463
Dátum vzniku 13 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROTE-CH group
Krížna 12
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 374 €
Zisk -71 911 €
Kontaktné informácie
Email protechgroup@corner.sk
Webová stránka http://www.corner.sk
Phone(s) +421245527635, +421245526406, +421245527626, +421245527661, +421245527662
Fax(es) 0245526406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,320
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 481
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,320
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -401,496
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 14,274
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 14,274
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -343,871
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -71,911
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 403,816
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 403,816
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 370,155
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 930
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 374
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 374
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 70,945
C. Služby (účtová skupina 51) 227
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -400
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71,115
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -70,571
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -227
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 380
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 380
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -380
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -70,951
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -71,911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00896551 DIČ: 2020294463 IČ DPH: SK2020294463
 • Sídlo: PROTE-CH group, Krížna 12, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 13.12.1990
  Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 13.12.1990
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Andrea Chládeková 7 137 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  Ing. Július Chládek 7 137 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru, prenájom zariadení na prípravu nápojov a chladiarenských zariadení
   prevádzkovanie skladov, okrem skladov verejných
   organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí
   organizovanie výstav, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.12.1990
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.12.1990
   18.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava
   24.11.1993Nové sidlo:
   Krížna 12 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné a propagačné činnosti
   23.11.1993Zrušené sidlo:
   Steinerova 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Maloobchodná činnosť.
   Propagačné,edičné,školiace,zastupiteľské, sprostredkovateľské,poradenské a podobné činnosti,súvisiace s predmetom činnosti spoločnosti.
   Spracovanie dreva a výroba rôznych výrobkov z neho.Obchodné činnosti súvisiace s nákupom a predajom rôznorodého tovaru.
   navrhovanie,výroba,nákup,predaj,odbyt textílií a výrobkov z nich,odevov,konfekcie,kožiarenských,obuvníckých a kožušníckych výrobkov.
   výskum,vývoj,výroba,nákup,predaj,servis výpočtovej kancelárskej,organizačnej techniky a iných elektrotechnických výrobkov.
   výskum,vývoj,nákup,predaj programového vybavenia
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   PROTE-CH group spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Steinerova 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Maloobchodná činnosť.
   Propagačné,edičné,školiace,zastupiteľské, sprostredkovateľské,poradenské a podobné činnosti,súvisiace s predmetom činnosti spoločnosti.
   Spracovanie dreva a výroba rôznych výrobkov z neho.Obchodné činnosti súvisiace s nákupom a predajom rôznorodého tovaru.
   navrhovanie,výroba,nákup,predaj,odbyt textílií a výrobkov z nich,odevov,konfekcie,kožiarenských,obuvníckých a kožušníckych výrobkov.
   výskum,vývoj,výroba,nákup,predaj,servis výpočtovej kancelárskej,organizačnej techniky a iných elektrotechnických výrobkov.
   výskum,vývoj,nákup,predaj programového vybavenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia