Vytvoriť faktúru

PMP Creative - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PMP Creative
IČO 00896594
DIČ 2020299369
IČ DPH SK2020299369
Dátum vzniku 11 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PMP Creative
Čajakova 13
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 979 €
Zisk 48 464 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,040
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,040
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,040
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,274
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 81,696
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,680
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 117,314
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -286,913
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -342,680
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,464
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 404,227
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 337,502
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 66,725
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,427
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 25,298
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 84,979
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 68,080
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 16,718
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 181
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,116
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,929
C. Služby (účtová skupina 51) 21,143
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 44
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 61,863
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 61,726
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 61,780
P. Daň z príjmov (591, 595) 13,316
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,464
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00896594 DIČ: 2020299369 IČ DPH: SK2020299369
 • Sídlo: PMP Creative, Čajakova 13, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Svatoň Lackova 5 Bratislava 841 04 05.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Svatoň 6 639 € (100%) Lackova 5 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.12.2014Nové obchodné meno:
   PMP Creative s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Svatoň Lackova 5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Svatoň Lackova 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.2014
   22.12.2014Zrušené obchodné meno:
   E U R O K I M spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 25.06.1993
   09.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 25.06.1993
   08.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra 949 01
   28.10.1999Nové sidlo:
   Čajakova 13 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   organizovanie a organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí
   výroba, predaj, požičiavanie a distribúcia audiovizuálnych záznamov (videa)
   výroba, rozmnožovanie a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky (bez obsluhujúceho personálu)
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   27.10.1999Zrušené sidlo:
   Námestie Slobody 23 Bratislava 811 06
   11.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   17.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   16.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   12.06.1994Zrušeny spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   25.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
   vydavateľské činnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská a investorská činnosť v oblasti projektovej prípravy a investičnej výstavby
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra 949 01
   24.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a príprava všetkých druhov masmediálnych programov vrátane hudobných, koncepčno- metodická, ekonomicko- finančná, obchodno- podnikateľská činnosť pre filiálky, afilácie a dcérinné spoločnosti / formou holdingu/, uzatváranie zmlúv o vzniku konzorcií s inými podnikateľmi, sprostredkovateľská a investičná činnosť v oblasti projektovej prípravy stavebných prác a stavieb, leasingová činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Dlhá 13 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1992Nové sidlo:
   Námestie Slobody 23 Bratislava 811 06
   26.08.1992Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava
   11.12.1990Nové obchodné meno:
   E U R O K I M spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a príprava všetkých druhov masmediálnych programov vrátane hudobných, koncepčno- metodická, ekonomicko- finančná, obchodno- podnikateľská činnosť pre filiálky, afilácie a dcérinné spoločnosti / formou holdingu/, uzatváranie zmlúv o vzniku konzorcií s inými podnikateľmi, sprostredkovateľská a investičná činnosť v oblasti projektovej prípravy stavebných prác a stavieb, leasingová činnosť.
   Noví spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Dlhá 13 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia