Vytvoriť faktúru

EVAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EVAN
IČO 17053765
DIČ 2020344568
IČ DPH SK2020344568
Dátum vzniku 25 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EVAN
Havelkova 16
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 443 €
Zisk -16 089 €
Aktíva 134 115 €
Vlastný kapitál -70 782 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264780814
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 119,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 108,833
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 108,833
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 108,833
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,970
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,656
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,629
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,629
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,027
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,314
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,314
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -2,119
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 131
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -2,250
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,684
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -86,872
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,185
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,185
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -79,608
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -79,608
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,089
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,556
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,574
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,574
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 204,982
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,347
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,347
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,056
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 379
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,200
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,432
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,443
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 230
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,201
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,450
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,631
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 800
D. Služby (účtová skupina 51) 9,412
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,820
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,083
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 733
4. Sociálne náklady (527, 528) 4
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 407
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,373
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,373
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,007
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,007
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,588
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,089
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,089
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:17053765 DIČ: 2020344568 IČ DPH: SK2020344568
 • Sídlo: EVAN, Havelkova 16, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Váňová Havelkova 16 Bratislava 841 03 03.03.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Renáta Guy 6 640 € (100%) Eggingen 798 05 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.09.2012Noví spoločníci:
   Renáta Vaňová Havelkova 16 Bratislava 841 03
   03.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Daniela Fabšová Na barine 2977/9 Bratislava 841 03
   08.02.2011Noví spoločníci:
   Daniela Fabšová Na barine 2977/9 Bratislava 841 03
   07.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.09.2002
   16.10.2002Nové sidlo:
   Havelkova 16 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   administratívne práce
   montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení
   organizovanie školení, seminárov
   lektorská činnosť
   výkopové a búracie práce
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Havelkova 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 03.03.1991
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.09.2002
   15.10.2002Zrušené sidlo:
   Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   22.06.1998Noví spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   22.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   25.03.1991Nové obchodné meno:
   EVAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia