Vytvoriť faktúru

Anti-Germ Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Anti-Germ Slovakia
IČO 17053773
DIČ 2020325032
IČ DPH SK2020325032
Dátum vzniku 13 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Anti-Germ Slovakia
Trnavská cesta 66
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 353 639 €
Zisk -80 045 €
Aktíva 204 385 €
Vlastný kapitál 124 929 €
Kontaktné informácie
Email argochem@argochem.sk
Webová stránka http://www.anti-germ.sk;http://www.argochem.sk
Phone(s) +421244454045, +421244454716
Fax(es) 0244454716
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,230
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,684
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,169
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,532
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 137,618
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 78,057
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,646
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,451
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 157,848
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,057
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 109,542
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 109,542
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,780
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 22,389
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -18,865
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -744
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -80,045
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 112,791
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,492
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 100,182
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 76,824
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,708
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,344
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,306
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 353,639
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 349,198
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,233
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 208
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 432,568
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 179,538
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,048
C. Služby (účtová skupina 51) 57,612
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 142,185
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,758
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,680
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -1,941
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,688
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -78,929
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 93,233
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 80
X. Výnosové úroky (662) 67
XI. Kurzové zisky (663) 13
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 219
N. Kurzové straty (563) -113
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 332
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -139
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -79,068
P. Daň z príjmov (591, 595) 977
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -80,045
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17053773 DIČ: 2020325032 IČ DPH: SK2020325032
 • Sídlo: Anti-Germ Slovakia, Trnavská cesta 66, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Klaučo Janka Kráľa 4 Chorvátsky Grob 900 25 22.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anti-germ Austria GmbH 109 542 € (100%) Neumarkt am Wallersee 5202 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.09.2013Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
   maloobchod a veľkoobchod s biocídnymi výrobkami
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom hnuteľných vecí
   20.09.2013Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   27.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Šlapal Znojemská 511 Pohořelice 691 23 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2011
   01.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Šlapal Znojemská 511 Pohořelice 691 23 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2011
   31.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Wolfram Salzburger Finkleiten 9 Köstendorf A-5203 Rakúsko Vznik funkcie: 29.04.2009
   15.05.2009Nové obchodné meno:
   Anti-Germ Slovakia, s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Wolfram Salzburger Finkleiten 9 Köstendorf A-5203 Rakúsko Vznik funkcie: 29.04.2009
   14.05.2009Zrušené obchodné meno:
   ARGOCHEM Bratislava, spol. s r.o.
   24.04.2009Noví spoločníci:
   Anti-germ Austria GmbH Pfongauerstr. 17 Neumarkt am Wallersee 5202 Rakúsko
   23.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Etablissement G o r c o Jozef Rheinbergestr. 29 Vaduz 9490 Lichtensteinsko
   05.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Klaučo Janka Kráľa 4 Chorvátsky Grob 900 25
   Karol Pokorný Komárnická 46 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Pokorný Komárnicka 46 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1991
   24.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Klaučo Janka Kráľa 4 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Klaučo Janka Kráľa 4 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 22.03.1996
   23.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Klaučo Kafendova 7484/4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Klaučo Kafendova 4 Bratislava Vznik funkcie: 22.03.1996
   17.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Klaučo Kafendova 7484/4 Bratislava 831 06
   Karol Pokorný Komárnická 46 Bratislava 821 02
   16.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Klaučo Kafendova 7484/4 Bratislava
   Karol Pokorný Komárnická 46 Bratislava
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Etablissement G o r c o Jozef Rheinbergestr. 29 Vaduz 9490 Lichtensteinsko
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Etablissement G o r c o Jozef Rheinbergestr. 29 Vaduz 9490 Lichtensteinsko
   Dr. Martin Machura Josefsdorf Vilenweg 40, Kahlenberg Wien 1190 Rakúsko
   05.08.2002Nové predmety činnosti:
   organizovanie výchovných, vzdelávacích a rekvalifikačných výcvikov, tréningov, seminárov a školení
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Klaučo Kafendova 4 Bratislava Vznik funkcie: 22.03.1996
   Karol Pokorný Komárnicka 46 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1991
   04.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Klaučo Kafendova 4 Bratislava
   Karol Pokorný Komárnicka 46 Bratislava
   29.05.2001Noví spoločníci:
   Karol Pokorný Komárnická 46 Bratislava
   Dr. Martin Machura Josefsdorf Vilenweg 40, Kahlenberg Wien 1190 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Pokorný Komárnicka 46 Bratislava
   28.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Karol Pokorný Komárnická 46 Bratislava
   Dr. Martin Machura Josefsdorf Vilenweg 40, Kahlenberg Wien 1190 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Pokorný Komárnicka 46 Bratislava
   11.10.1996Nové obchodné meno:
   ARGOCHEM Bratislava, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov a žieravín zvlášť nebezpečných
   Noví spoločníci:
   Etablissement G o r c o Jozef Rheinbergestr. 29 Vaduz 9490 Lichtensteinsko
   Ing. Branislav Klaučo Kafendova 7484/4 Bratislava
   Karol Pokorný Komárnická 46 Bratislava
   10.10.1996Zrušené obchodné meno:
   SECO-Alpine, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Etablissement G o r c o Jozef Rheinbergestr. 29 Vaduz 9490 Lichtensteinsko
   TATRA - ALPINE a. s. Páričkova 18 Bratislava
   Ing. Ladislav Holubanský Jasovská 32 Bratislava
   Ing. Ivan Nižňan Mlynarovičova 1 Bratislava
   Karol Pokorný Komárnická 46 Bratislava
   06.05.1996Noví spoločníci:
   Etablissement G o r c o Jozef Rheinbergestr. 29 Vaduz 9490 Lichtensteinsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Klaučo Kafendova 4 Bratislava
   05.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Helmut Nietsche Exnárova 49 Bratislava
   Ján Prikkel Lachova 39 Bratislava
   Ján Zuzula Súmračná 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Rudolf Zajac Žarnovická 5 Bratislava
   06.10.1993Nové predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie, prenajímanie nehnuteľností a nebytových priestorov, spojených s doplnkovými službami vozidiel a konsig. sklady
   veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   forfeiting, factoring
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   Veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti.
   Činnosť realitnej kancelárie, prenajímanie nehnuteľností a nebytových priestorov, spojený s doplnkovými službami vozidiel a konsig. sklady
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Merényi Jungmanova 18 Bratislava
   Ing. Milan Šaling J. Stanislava 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Šaling J. Stanislava 2 Bratislava
   03.09.1992Nové predmety činnosti:
   Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   Veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti.
   Činnosť realitnej kancelárie, prenajímanie nehnuteľností a nebytových priestorov, spojený s doplnkovými službami vozidiel a konsig. sklady
   Noví spoločníci:
   Dr. Martin Machura Josefsdorf Vilenweg 40, Kahlenberg Wien 1190 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Pokorný Komárnicka 46 Bratislava
   Ing. Milan Šaling J. Stanislava 2 Bratislava
   Dr. Rudolf Zajac Žarnovická 5 Bratislava
   02.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť na vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1991 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovovzy vecí a ďalšie činnosti, k ich vykonávaniu sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti.
   Predmetom činnosti je výrobná a servisná činnosť v oblasti elektrotechnických, elektronických a strojárenských výrobkov, výrobkov z kovov, plastov a chemikálií, dreva, ďalej veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na chemické výrobky a výrobky z kovov, plastov, chemikácií a dreva, stroje.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1991Nové obchodné meno:
   SECO-Alpine, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 66 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť na vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1991 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovovzy vecí a ďalšie činnosti, k ich vykonávaniu sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti.
   Predmetom činnosti je výrobná a servisná činnosť v oblasti elektrotechnických, elektronických a strojárenských výrobkov, výrobkov z kovov, plastov a chemikálií, dreva, ďalej veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na chemické výrobky a výrobky z kovov, plastov, chemikácií a dreva, stroje.
   Noví spoločníci:
   TATRA - ALPINE a. s. Páričkova 18 Bratislava
   Ing. Ladislav Holubanský Jasovská 32 Bratislava
   Ing. Rudolf Merényi Jungmanova 18 Bratislava
   Helmut Nietsche Exnárova 49 Bratislava
   Ing. Ivan Nižňan Mlynarovičova 1 Bratislava
   Karol Pokorný Komárnická 46 Bratislava
   Ján Prikkel Lachova 39 Bratislava
   Ing. Milan Šaling J. Stanislava 2 Bratislava
   Ján Zuzula Súmračná 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia