Vytvoriť faktúru

Herold Business Mail - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Herold Business Mail
IČO 17056446
DIČ 2020316430
IČ DPH SK2020316430
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Herold Business Mail
Exnárova 57
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 387 €
Zisk 2 255 €
Aktíva 8 946 €
Vlastný kapitál 744 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 09038465155
Mobile phone(s) 0903846155, 09038465155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,243
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,196
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -201
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,248
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,243
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 99
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 12,014
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 15,333
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 465
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -14,635
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,255
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,144
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 247
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,897
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,458
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 988
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,387
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,010
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,377
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,258
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 251
C. Služby (účtová skupina 51) 8,272
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 386
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 227
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,129
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,487
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 114
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 114
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -114
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,015
P. Daň z príjmov (591, 595) 760
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17056446 DIČ: 2020316430 IČ DPH: SK2020316430
 • Sídlo: Herold Business Mail, Exnárova 57, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava 30.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubomír Sládek 3 319 € (50%) Segnerova 5 Bratislava
  Europe HEROLD BUSINESS DATA, s.r.o. 3 319 € (50%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1991
   09.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Sládek Segnerova 5 Bratislava
   Europe HEROLD BUSINESS DATA, s.r.o. IČO: 35 707 909 Buková 2 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Herold Business Data, spol. s r.o. Exnárova 57 Bratislava
   Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   01.06.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj adresného materiálu
   vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   31.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   služby reklamné a sprostredkovateľské
   nákup a predaj adresného materiálu, podchytenie, spracovanie, tlač adresného materiálu, návrh, tlač reklamných materiálov, balenie, distribúcia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   Herold Business Mail spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Exnárova 57 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   služby reklamné a sprostredkovateľské
   nákup a predaj adresného materiálu, podchytenie, spracovanie, tlač adresného materiálu, návrh, tlač reklamných materiálov, balenie, distribúcia
   Noví spoločníci:
   Herold Business Data, spol. s r.o. Exnárova 57 Bratislava
   Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia