Vytvoriť faktúru

I S T R O M I R A pre obchod a služby - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I S T R O M I R A pre obchod a služby
IČO 17308216
DIČ 2020350816
IČ DPH SK2020350816
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I S T R O M I R A pre obchod a služby
Furdekova 12
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 346 €
Zisk -9 528 €
Aktíva 40 450 €
Vlastný kapitál -71 448 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903712811
Fax(es) 0249200355
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,633
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,906
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 717
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 842
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,633
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -80,976
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,601
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 341
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -83,029
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,528
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 101,609
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 101,609
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,963
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,414
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,169
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,346
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 19
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,327
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,822
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,585
C. Služby (účtová skupina 51) 2,367
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,050
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 807
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,476
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,933
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 92
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -92
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,568
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17308216 DIČ: 2020350816 IČ DPH: SK2020350816
 • Sídlo: I S T R O M I R A pre obchod a služby, Furdekova 12, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Miroslav Malík Furdekova 12 Bratislava 10.08.1994
  Ing. Tatiana Tehlárová Lipského 1 Bratislava 26.01.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Miroslav Malík 4 979 € (75%) Furdekova 12 Bratislava
  Miroslava Beňačková 1 660 € (25%) Jungmanova 16 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.10.2004Nové sidlo:
   Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Dr. Miroslav Malík Furdekova 12 Bratislava
   Miroslava Beňačková Jungmanova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Tehlárová Lipského 1 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.2004
   24.10.2004Zrušené sidlo:
   Jungmannova 8 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Beňačková Jungmanova 8 Bratislava
   Dr. Miroslav Malík Furdekova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Beňačková Jungmanova 8 Bratislava
   10.08.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj potravinárskeho a spotrebného tovaru, poľnohospodárskych produktov a stavebného materiálu
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Eva Beňačková Jungmanova 8 Bratislava
   Dr. Miroslav Malík Furdekova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Miroslav Malík Furdekova 12 Bratislava
   Eva Beňačková Jungmanova 8 Bratislava
   09.08.1994Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj potravinárskeho a spotrebného tovaru, poľnohospodárskych produktov a stavebného materiálu
   poskytovanie služieb cestovného ruchu
   Zrušeny spoločníci:
   Eva BEŇAČKOVÁ Jungmanova 8 Bratislava
   Dr. Miroslav MALÍK Furdekova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   I S T R O M I R A spol. s r.o. pre obchod a služby
   Nové sidlo:
   Jungmannova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj potravinárskeho a spotrebného tovaru, poľnohospodárskych produktov a stavebného materiálu
   poskytovanie služieb cestovného ruchu
   Noví spoločníci:
   Eva BEŇAČKOVÁ Jungmanova 8 Bratislava
   Dr. Miroslav MALÍK Furdekova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia