Vytvoriť faktúru

ISTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTA
IČO 17308402
DIČ 2020300799
IČ DPH SK2020300799
Dátum vzniku 01 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTA
Buková 3
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 382 €
Zisk -2 317 €
Aktíva 5 304 €
Vlastný kapitál 3 385 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220910591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,610
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,610
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,610
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,332
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 257
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 145
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,942
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,067
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,595
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,497
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -18,348
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,317
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,875
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,898
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,977
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,079
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,867
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,382
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,274
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 569
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,397
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 478
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 677
C. Služby (účtová skupina 51) 673
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,154
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 212
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 890
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 313
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,015
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 342
M. Nákladové úroky (562) 249
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -342
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,357
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,317
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17308402 DIČ: 2020300799 IČ DPH: SK2020300799
 • Sídlo: ISTA, Buková 3, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Beáta Stanislavová riaditeľska spoločnosti Buková 3 Bratislava 09.04.1999
  Mgr. Denisa Stanislavová Buková 3 Bratislava 811 02 20.11.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Beáta Stanislavová 4 980 € (75%) Buková 3 Bratislava
  Mgr. Denisa Stanislavová 1 660 € (25%) Buková 3 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Denisa Stanislavová Buková 3 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Denisa Stanislavová Buková 3 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.11.2009
   11.02.2010Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Stanislav - prezident Buková 3 Bratislava
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Stanislavová - riaditeľska spoločnosti Buková 3 Bratislava
   PhDr. Ivan Stanislav - prezident Buková 3 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Stanislav - prezident spoločnosti Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová - riaditeľka spoločnosti Buková 3 Bratislava
   15.02.1993Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj neozvučených a ozvučených zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ivan Stanislav - prezident spoločnosti Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová - riaditeľka spoločnosti Buková 3 Bratislava
   14.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Vydáva hudbu a slovesné umenie na audio a video záznamoch a šíri ich prostredníctvom polygrafických výrobkov, zvukových a zvukovo-obrazových nosičov všetkého druhu
   2. Nakupuje a predáva zvukové a zvukovoobrazové nosiče všetkého druhu vrátane neozvučených
   3. Nakupuje a predáva polygrafické výrobky
   4. Získava mechanické, nakladateľské a subnakladateľské práva od autorov a nakladateľstiev a obchoduje s nimi
   5. Nakupuje a predáva doplnky k zvukovým a obrazovým nosičom /podstavce, stojany a pod./
   6. Nakupuje a predáva komponenty a celky na zariadenie obchodných priestorov
   7. Kupuje a predáva odevné výrobky z textilu, kože, kovu, plastu, skla, vrátane módnych doplnkov
   8. Vykonáva umeleckú agentážnu a usporiadateľskú činnosť
   9. Vykonáva zahranično-obchodnú činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.1991Nové obchodné meno:
   ISTA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Buková 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Vydáva hudbu a slovesné umenie na audio a video záznamoch a šíri ich prostredníctvom polygrafických výrobkov, zvukových a zvukovo-obrazových nosičov všetkého druhu
   2. Nakupuje a predáva zvukové a zvukovoobrazové nosiče všetkého druhu vrátane neozvučených
   3. Nakupuje a predáva polygrafické výrobky
   4. Získava mechanické, nakladateľské a subnakladateľské práva od autorov a nakladateľstiev a obchoduje s nimi
   5. Nakupuje a predáva doplnky k zvukovým a obrazovým nosičom /podstavce, stojany a pod./
   6. Nakupuje a predáva komponenty a celky na zariadenie obchodných priestorov
   7. Kupuje a predáva odevné výrobky z textilu, kože, kovu, plastu, skla, vrátane módnych doplnkov
   8. Vykonáva umeleckú agentážnu a usporiadateľskú činnosť
   9. Vykonáva zahranično-obchodnú činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia