Vytvoriť faktúru

CASCA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CASCA
IČO 17308534
DIČ 2020316111
IČ DPH SK2020316111
Dátum vzniku 22 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CASCA
Tomášikova 3
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 857 446 €
Zisk 178 €
Aktíva 1 257 075 €
Vlastný kapitál 106 662 €
Kontaktné informácie
Email casca@casca.sk
Webová stránka http://www.casca.sk
Phone(s) +421244631571
Fax(es) 0244631572
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 867,850
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 576,562
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 576,562
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 328,800
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 208,237
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,800
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,725
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 290,665
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 189,059
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 188,987
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 78,657
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 75,277
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,277
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 201
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,179
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,949
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,088
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,861
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 623
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 15
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 608
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 867,850
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,840
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 99,359
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 99,359
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 761,010
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,931
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 32
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,899
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 754,226
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 200,623
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,623
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 528,390
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,131
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 857
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,541
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,684
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,853
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 856,254
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 857,446
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 846,404
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,850
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 95
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,097
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 846,775
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 584,328
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,108
D. Služby (účtová skupina 51) 149,722
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,764
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,264
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,474
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,026
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 811
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,749
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,749
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,541
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,752
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,671
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,191
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 589
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 585
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,176
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,505
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,505
O. Kurzové straty (563) 333
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,338
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,587
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,084
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,906
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,906
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17308534 DIČ: 2020316111 IČ DPH: SK2020316111
 • Sídlo: CASCA, Tomášikova 3, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kasa Budovateľská 16 Bratislava 821 08 30.11.1998
  Ing. Alena Kasová Budovateľská 16 Bratislava 821 08 16.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kasa 6 639 € (100%) Budovateľská 16 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.06.2014Nové predmety činnosti:
   Masérske služby
   Služby súvisiace so skrášľovaním tela
   Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 16 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.11.1998
   Ing. Alena Kasová Budovateľská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.2008
   06.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 30.11.1998
   Ing. Alena Kasová 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 16.01.2008
   21.10.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 3 Bratislava 821 01
   20.10.2008Zrušené sidlo:
   Tomášikova 3 Bratislava 821 02
   19.08.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 3 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 30.11.1998
   Ing. Alena Kasová 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 16.01.2008
   18.08.2008Zrušené sidlo:
   Tomášikova 37 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Alena Kasová Silvánska 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2008
   22.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Alena Kasová Silvánska 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2008
   21.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   13.03.2003Nové sidlo:
   Tomášikova 37 Bratislava 821 02
   12.03.2003Zrušené sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   21.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.02.1997Noví spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   03.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   08.03.1995Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž svietidiel vrátane výkonu elektromontážnych prác na zariadeniach do 1000 V a revízie elektrických zariadení
   poradenská činosť v oblasti osvetlenia budov, interiérov a spracovanie návrhov osvetlenia
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblati obchodu a služieb
   07.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti výrobkov a prác pre uspokojovanie potrieb občanov, súkromných podnikateľov a organizácií a s tým súvisiaca sprostredkovateľská činnosť /okrem výrobkov a prác, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   vykonávanie iných obchodných a obdobných činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané.
   27.03.1992Nové sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1992Zrušené sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ďuriš 169 Andovce
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   Ing. Marián Nemec Št. Krčmárika 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.02.1991Nové obchodné meno:
   CASCA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti výrobkov a prác pre uspokojovanie potrieb občanov, súkromných podnikateľov a organizácií a s tým súvisiaca sprostredkovateľská činnosť /okrem výrobkov a prác, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   vykonávanie iných obchodných a obdobných činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané.
   Noví spoločníci:
   Jozef Ďuriš 169 Andovce
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   Ing. Marián Nemec Št. Krčmárika 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia