Vytvoriť faktúru

ELPIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELPIM
IČO 17308577
DIČ 2020344766
IČ DPH SK2020344766
Dátum vzniku 25 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELPIM
Na vrátkach 3410/1C
84002
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 179 138 €
Zisk 49 566 €
Aktíva 224 067 €
Vlastný kapitál 90 188 €
Kontaktné informácie
Email elpim@elpim.sk
Webová stránka http://elpim.sk/
Phone(s) +421264286842
Mobile phone(s) +421903300658, +421903969753
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 126,165
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 126,165
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,597
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,761
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,132
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,627
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,278
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 207,926
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 74,886
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 20,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 20,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,656
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,566
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,040
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 995
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 131,385
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -4,510
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 860
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 135,035
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 179,138
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 104,611
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 74,460
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 67
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 115,506
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 66,770
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,026
C. Služby (účtová skupina 51) 12,403
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,100
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 17,148
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,059
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 63,632
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 85,872
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 67
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 67
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -65
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 63,567
P. Daň z príjmov (591, 595) 14,001
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 49,566
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17308577 DIČ: 2020344766 IČ DPH: SK2020344766
 • Sídlo: ELPIM, Na vrátkach 3410/1C, 84002, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01 19.02.2009
  Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava 26.11.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Murányi 10 000 € (50%) Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
  Rudolf Kovár 10 000 € (50%) Koprivnická 11 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.02.2009Nové obchodné meno:
   ELPIM spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Na vrátkach 3410/1C Bratislava 840 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   18.02.2009Zrušené obchodné meno:
   ELEKTROPROJEKT/INŽINIERING/MONTÁŽE spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: ELPIM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Na vrátkach, P.O.BOX 88 42 Bratislava 840 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   26.11.1992Nové sidlo:
   Na vrátkach, P.O.BOX 88 42 Bratislava 840 02
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   projektovanie elektrických zariadení
   inžinierská činnosť v investičnej výstavbe
   prípravné práce pre stavbu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, predaj
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   25.11.1992Zrušené sidlo:
   Koprivnícka 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinieringu na činnosti stavebných prác - PSV
   vykonávanie projektovej činnosti na práce odboru elektrotechnika do 1000 V
   vykonávanie elektromontážnych a s tým súvisiacich i pomocných prác
   výroba priemyselných zariadení a výrobkov, resp. tovaru /napr. jednoduché stolárske výrobky, výroba stavebných materiálov, sušenie poľnohospodárskych produktov a pod./
   predaj vlastnej výroby priemyselných zariadení a výrobkov, resp. tovaru.
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.02.1991Nové obchodné meno:
   ELEKTROPROJEKT/INŽINIERING/MONTÁŽE spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: ELPIM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koprivnícka 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinieringu na činnosti stavebných prác - PSV
   vykonávanie projektovej činnosti na práce odboru elektrotechnika do 1000 V
   vykonávanie elektromontážnych a s tým súvisiacich i pomocných prác
   výroba priemyselných zariadení a výrobkov, resp. tovaru /napr. jednoduché stolárske výrobky, výroba stavebných materiálov, sušenie poľnohospodárskych produktov a pod./
   predaj vlastnej výroby priemyselných zariadení a výrobkov, resp. tovaru.
   Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia