Vytvoriť faktúru

ANSAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANSAT
Stav Zrušená
IČO 17308623
DIČ 2020316254
IČ DPH SK2020316254
Dátum vzniku 02 Apríla 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ANSAT
Koceľova 17
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 329 €
Zisk -41 033 €
Aktíva 348 647 €
Vlastný kapitál 311 903 €
Kontaktné informácie
Email ansat@ansat.sk
Phone(s) 0255568784, 0255569692, 0255569772
Fax(es) 0255569692
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 283,313
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 283,313
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 283,313
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 283,313
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,313
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 270,870
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 36,180
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 36,180
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,237
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,237
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 268,486
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 419,192
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -150,706
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,033
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,663
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,663
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,180
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,675
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,791
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 780
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 780
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,329
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,329
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,862
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,056
D. Služby (účtová skupina 51) 4,184
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,591
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,525
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,730
4. Sociálne náklady (527, 528) 336
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 236
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,790
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44,533
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,240
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,814
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,141
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,141
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 673
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 527
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 527
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,287
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -40,246
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 787
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 787
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,033
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:17308623 DIČ: 2020316254 IČ DPH: SK2020316254
 • Sídlo: ANSAT, Koceľova 17, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Apríla 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.06.2014Nové obchodné meno:
   ANSAT, a.s. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   26.06.2014Zrušené obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Priekopy 24 Bratislava 821 08
   20.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavel Olša - člen Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 29.03.2007
   19.04.2007Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti - predaj na priamu konzumáciu akoholických a nealkoholických nápojov
   činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom v rozsahu voľnej živnosti
   potrubná doprava - montáž
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie, nákup a predaj kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poskytovaie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 27.03.2002
   05.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Boris Vomáčka - predseda Krížna 38 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   04.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Krížna 2 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchar - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.03.2002
   04.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Jozef Šimkovič Hronská 26 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.03.2005
   08.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Krútek Planckova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.03.2002
   10.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   František Maschkan 239 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   13.06.2003Nové obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   12.06.2003Zrušené obchodné meno:
   ANSAT, akciova spoločnosť
   11.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Boris Vomáčka Krížna 38 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Dušan Balzam - predseda Krížna 2 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Pavel Krútek Planckova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchar - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.03.2002
   František Maschkan 239 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   10.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   František Maschkan 239 Hamuliakovo Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Boris Vomáčka Krížna 38 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   14.09.2000Nové obchodné meno:
   ANSAT, akciova spoločnosť
   13.09.2000Zrušené obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   10.12.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovaie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
   09.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   18.06.1998Nové predmety činnosti:
   montáž a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete (ďalej JTS)
   1 - pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení JTS (optických a meteleckých) vrátane nadväzujúcich kábelových vedení a súborov
   2 - montáž a servis a meranie analógových a digitálnych systámov prenosu signálov
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   potrubná doprava - montáž
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie, nákup a predaj kancelárskej a reprodukčnej techniky
   nákladná cestná doprava
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   elektroinštalácie
   montáž káblových rozvodov
   skladovanie
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výrobkov spotrebnej elektroniky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   17.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.03.1996Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti - predaj na priamu konzumáciu akoholických a nealkoholických nápojov
   činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   František Maschkan 239 Hamuliakovo Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Boris Vomáčka Krížna 38 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   21.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava
   František Maschkan 239 Hamuliakovo
   Pavol Olša Kovpakova 3 Bratislava
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava
   Boris Vomáčka Steinerova 38 Bratislava
   07.03.1995Nové obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   Nové sidlo:
   Priekopy 24 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a maloobchod
   06.03.1995Zrušené obchodné meno:
   ANTÉNY A SATELITY, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Košická 43/d Bratislava 821 08
   19.05.1993Nové sidlo:
   Košická 43/d Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   inštalácia, montáž, údržba, opravy a preventívne prehliadky televíznych antén a elektrických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava
   František Maschkan 239 Hamuliakovo
   Pavol Olša Kovpakova 3 Bratislava
   Boris Vomáčka Steinerova 38 Bratislava
   18.05.1993Zrušené sidlo:
   Budovateľská 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, inštalácie, montáže, údržba, opravy a preventívne prehliadky individuálnych a spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   inštalácie výpočtovej a oznamovacej techniky a počítačových sietí, opravy a úpravy elektronických častí technologických zariadení
   obchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jaroslav Hrabinský, ml. - člen Vajnorská 5 Bratislava
   Vladimír Kočí - člen Budovateľská 1 Bratislava
   Pavol Olša - člen Kovpakova 3 Bratislava
   Boris Vomáčka - člen Steinerova 38 Bratislava
   02.04.1991Nové obchodné meno:
   ANTÉNY A SATELITY, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Budovateľská 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalácie, montáže, údržba, opravy a preventívne prehliadky individuálnych a spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   inštalácie výpočtovej a oznamovacej techniky a počítačových sietí, opravy a úpravy elektronických častí technologických zariadení
   obchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava
   Jaroslav Hrabinský, ml. - člen Vajnorská 5 Bratislava
   Vladimír Kočí - člen Budovateľská 1 Bratislava
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava
   Pavol Olša - člen Kovpakova 3 Bratislava
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava
   Boris Vomáčka - člen Steinerova 38 Bratislava