Vytvoriť faktúru

ISG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISG
IČO 17308631
DIČ 2020298093
IČ DPH SK2020298093
Dátum vzniku 01 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISG
Štefánikova 19
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 149 645 €
Zisk 776 €
Kontaktné informácie
Email isg@isg.sk
Webová stránka http://www.isg.sk
Phone(s) +421252499175
Mobile phone(s) +421903237555
Fax(es) 0252499175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,973
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,973
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,440
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,826
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 936
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,678
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 49,413
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,119
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,149
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,403
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 776
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,294
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,690
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,642
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,111
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,677
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,760
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -6,906
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 15,962
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 149,645
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 149,572
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 144,412
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,157
C. Služby (účtová skupina 51) 34,437
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 99,091
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 697
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,954
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 707
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,369
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,233
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 110,978
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 720
M. Nákladové úroky (562) 450
N. Kurzové straty (563) 17
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 253
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -719
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,514
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,738
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 776
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17308631 DIČ: 2020298093 IČ DPH: SK2020298093
 • Sídlo: ISG, Štefánikova 19, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Pliešovský Petöfiho 43 Želiezovce 937 01 12.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mag. Guido Leissinger 16 597 € (100%) Wien Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.11.2004Noví spoločníci:
   Mag. Guido Leissinger Custozzagasse 8/11 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pliešovský Petöfiho 43 Želiezovce 937 01 Vznik funkcie: 12.07.1994
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Mag. Guido Leissinger Custozzagasse 8/11 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pliešovský Petöfiho 43 Želiezovce
   15.07.2002Nové obchodné meno:
   ISG, spol. s r.o.
   14.07.2002Zrušené obchodné meno:
   CATRO - CONSULT, spol. s r.o.
   11.06.1996Nové sidlo:
   Štefánikova 19 Bratislava 811 05
   10.06.1996Zrušené sidlo:
   Vančurova 5 Bratislava 831 01
   23.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pliešovský Petöfiho 43 Želiezovce
   22.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Peter Lieskovský Meteórova 5 Bratislava
   28.04.1994Nové sidlo:
   Vančurova 5 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti personalmanagementu a podnikového poradenstva
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Mag. Guido Leissinger Custozzagasse 8/11 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Peter Lieskovský Meteórova 5 Bratislava
   27.04.1994Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v tuzemsku i zahraničí
   poradenská činnosť v oblasti:
   hľadania a výberu personálu
   personalmanagementu
   podnikového poradenstva
   export, reexport a import tovaru všetkého druhu s výnimkou položiek, pre ktoré sa vyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu celého predmetu činnosti
   spravovanie a prenájom nebytových priestorov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Velčic Trnavská 38 Bratislava
   Mag. Guido Leissinger Custozzagasse 8/11 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1993Noví spoločníci:
   Mag. Guido Leissinger Custozzagasse 8/11 Wien Rakúska republika
   26.05.1993Zrušeny spoločníci:
   CATRO - Personalsuche und - ausvwahl GmbH Palais Auersperg, Lerchenfelderstr. 2 Wien Rakúska republika
   Ing. Rudolf Weidling Furdekova 14 Bratislava
   Mag. Guido Leissinger Custozzagasse 8/11 Wien Rakúska republika
   01.07.1991Nové obchodné meno:
   CATRO - CONSULT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v tuzemsku i zahraničí
   poradenská činnosť v oblasti:
   hľadania a výberu personálu
   personalmanagementu
   podnikového poradenstva
   export, reexport a import tovaru všetkého druhu s výnimkou položiek, pre ktoré sa vyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu celého predmetu činnosti
   spravovanie a prenájom nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   CATRO - Personalsuche und - ausvwahl GmbH Palais Auersperg, Lerchenfelderstr. 2 Wien Rakúska republika
   Ing. Ján Velčic Trnavská 38 Bratislava
   Ing. Rudolf Weidling Furdekova 14 Bratislava
   Mag. Guido Leissinger Custozzagasse 8/11 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia