Vytvoriť faktúru

INVESTSYSTEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INVESTSYSTEM
IČO 17308917
DIČ 2020300722
IČ DPH SK2020300722
Dátum vzniku 01 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INVESTSYSTEM
Leškova 3
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 066 €
Zisk 1 969 €
Aktíva 30 404 €
Vlastný kapitál 29 135 €
Kontaktné informácie
Email jlupsina@investsystem.sk
Phone(s) 025, 0252625051
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,913
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,592
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,592
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,592
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,321
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,868
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,729
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,729
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 139
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,453
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,625
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,828
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,913
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,104
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,059
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,059
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,969
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,809
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,809
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 362
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 387
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,060
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,066
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,066
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,066
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 343
D. Služby (účtová skupina 51) 102
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,477
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,677
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,540
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,540
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 329
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,120
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,621
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 191
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 191
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -191
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,929
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,969
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17308917 DIČ: 2020300722 IČ DPH: SK2020300722
 • Sídlo: INVESTSYSTEM, Leškova 3, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Silvia Lupsinová Nowackého 4 Bratislava 841 05 02.04.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Silvia Lupsinová 16 929 € (51%) Nowackého 4 Bratislava 841 05
  Ing. Juraj Lupsina 16 265 € (49%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.04.2001Nové sidlo:
   Leškova 3 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   prenájom vozidiel
   odťahovacia služba (mimo prepravy vozidiel na úložnom priestore nákladného automobilu)
   reklamná a vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Silvia Lupsinová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Lupsina Magurská 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Silvia Lupsinová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   01.04.2001Zrušené sidlo:
   Janáčkova 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Silvia Hüblová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Silvia Hüblová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   10.03.1997Nové sidlo:
   Janáčkova 1 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Silvia Hüblová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Silvia Hüblová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   09.03.1997Zrušené sidlo:
   Laurinská 14 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Žukovova 42 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   11.06.1993Nové sidlo:
   Laurinská 14 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   inžinierska činnosť
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   10.06.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná činnosť HSV a PSV so zameraním na rekonštrukciu historických objektov a výstavbu nových objektov
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu vecí hnuteľných a nehnuteľných
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   inžinierska činnosť
   export, reexport a import hnuteľných vecí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   konzultačná a poradenská činnosť k celému predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.05.1992Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Žukovova 42 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   04.05.1992Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Žukovova 42 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   01.03.1991Nové obchodné meno:
   INVESTSYSTEM spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebná činnosť HSV a PSV so zameraním na rekonštrukciu historických objektov a výstavbu nových objektov
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu vecí hnuteľných a nehnuteľných
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   inžinierska činnosť
   export, reexport a import hnuteľných vecí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   konzultačná a poradenská činnosť k celému predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Žukovova 42 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia