Vytvoriť faktúru

SETEX - INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SETEX - INVEST
IČO 17308976
DIČ 2020327232
Dátum vzniku 26 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SETEX - INVEST
Drotárska cesta 19/A
81001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 000 €
Zisk -15 984 €
Kontaktné informácie
Email setex@setex.sk
Phone(s) 0262804424
Mobile phone(s) 0903466622
Fax(es) 0262804424
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,939
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,939
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,939
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,923
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,939
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,306
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,622
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,622
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,984
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 633
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 633
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 633
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,271
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 18,271
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,271
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,000
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,351
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 633
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 633
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,984
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Files
4259378.tif
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016