Vytvoriť faktúru

TEMARK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEMARK
IČO 17309271
DIČ 2020804995
Dátum vzniku 06 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEMARK
Janotova 14
84105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -602 €
Aktíva 5 998 €
Vlastný kapitál 5 966 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903626306
Mobile phone(s) +421903626306, +421903796760
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,850
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,850
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,850
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,812
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 38
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,850
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,364
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 598
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 598
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,271
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 234
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,505
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -602
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 486
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 486
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50
D. Služby (účtová skupina 51) 50
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -122
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -602
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Files
4304580.tif
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016