Vytvoriť faktúru

Asint Educate - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Asint Educate
IČO 17309531
DIČ 2020344524
IČ DPH SK2020344524
Dátum vzniku 13 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Asint Educate
Hriňovská 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 910 901 €
Zisk 269 141 €
Aktíva 923 429 €
Vlastný kapitál 1 035 395 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905528284, +421905500292
Fax(es) 0244371441
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,368,774
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 800,931
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 800,931
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 644,300
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 90,631
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 573,486
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 145,680
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 94,366
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,366
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 545
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,769
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 427,806
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 188,797
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 239,009
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -5,643
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 437
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -6,080
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,368,774
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,304,536
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 779,572
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 248,520
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 248,520
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 269,141
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,238
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,876
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,876
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,796
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,796
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 53,566
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 309,481
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,481
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 702,862
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,756
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,408
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -969,941
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 910,901
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 881,735
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,166
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 601,137
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,617
D. Služby (účtová skupina 51) 517,701
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,691
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,752
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,830
4. Sociálne náklady (527, 528) 109
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,345
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,896
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,896
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,561
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,326
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 309,764
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 359,417
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,725
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 12,720
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 270
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 270
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,455
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 322,219
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 53,078
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 53,078
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 269,141
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17309531 DIČ: 2020344524 IČ DPH: SK2020344524
 • Sídlo: Asint Educate, Hriňovská 8, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava 25.08.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Turan 6 639 € (100%) Púpavova 31 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2012Nové sidlo:
   Hriňovská 8 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   automatizované spracovanie dát
   animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru - predaj a prenájom so súhlasom autora
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   organizovanie kongresov a výstav
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
   administratívne služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   faktoring a forfaiting
   finančný lízing
   čistiace a upratovacie služby
   30.04.2012Zrušené sidlo:
   Kukučínova 34 Bratislava 831 03
   18.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   30.01.2003Nové sidlo:
   Kukučínova 34 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava Vznik funkcie: 25.08.2000
   29.01.2003Zrušené sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   11.01.2001Nové sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení v oblasti systémov riadenia
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   10.01.2001Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   RNDr. Daniel Salontay Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   RNDr. Daniel Salontay Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   12.03.1998Nové obchodné meno:
   Asint Educate, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie školení v oblasti výpočtovej techniky
   príprava a organizovanie vzdelávacích programov a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   11.03.1998Zrušené obchodné meno:
   HB SOFTWARE SERVICE, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   29.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   28.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fabo P.Horova 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikulčík E.Friedu 11 Bratislava
   Ing. Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   19.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie, alebo povolenie
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   18.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodno-servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Analýza, vývoj, tvorba a implementácia softwarových produktov.
   Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť.
   Dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.1991Nové obchodné meno:
   HB SOFTWARE SERVICE, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodno-servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Analýza, vývoj, tvorba a implementácia softwarových produktov.
   Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť.
   Dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fabo P.Horova 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikulčík E.Friedu 11 Bratislava
   Ing. Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia