Vytvoriť faktúru

GEDOS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEDOS Bratislava
IČO 17309778
DIČ 2020327936
IČ DPH SK2020327936
Dátum vzniku 01 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEDOS Bratislava
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 442 €
Zisk -6 448 €
Aktíva 20 423 €
Vlastný kapitál -27 990 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243422042
Mobile phone(s) 0903731878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,863
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,863
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,200
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,927
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,273
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,063
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -34,438
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -35,294
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,448
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,501
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,434
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 51,164
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,158
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,033
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,493
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 903
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 51,442
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 51,221
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 221
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,874
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,152
C. Služby (účtová skupina 51) 19,955
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,036
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 366
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 365
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,432
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,114
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 57
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 57
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,488
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17309778 DIČ: 2020327936 IČ DPH: SK2020327936
 • Sídlo: GEDOS Bratislava, Galvaniho 12, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava 21.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Augustín Klimo 2 490 € (37.5%) Alexyho 1/a Bratislava
  JUDr. Ľubomír Kollár 2 490 € (37.5%) Alexyho 1/a Bratislava
  Ing. Milan Plevák 1 660 € (25%) Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.08.2011Noví spoločníci:
   Ing. Milan Plevák Solivarská 124/4 Bratislava 821 03
   23.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohdan Gál Medená 33 Bratislava
   25.05.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   14.09.2004Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   13.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   11.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Bohdan Gál Medená 33 Bratislava
   10.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   20.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   19.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   12.04.1993Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   nákup a predaj stavebného materiálu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   11.04.1993Zrušené sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dodávok stavieb a stavebnomontážných prác charakteru pozemného, priemyslového a inžinierského staviteľstva a to buď formou priamých dodávok, vyšších dodávok, generálnych dodávok na klúč
   rekonštrukčných, sanačných a adaptačných prác ako i opráv stavebných objektov
   poradenskej a koznultačnej činnosti v oblastiach marketingu, predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb, materiálno-technického zabezpečenia ako i právnych služieb
   cenotvorby, kalkulácií, rozpočtovania, financovania stavieb, ako i účtovníctva s primeranou mierou manažmentu v dotknutých oblastiach
   zahranično-obchodná činnosť na vývoz a dovoz všetkého tovaru, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov, avšak aj na takýto tovar, ak bolo povolenie príslušnými orgánmi dané.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   GEDOS Bratislava spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávok stavieb a stavebnomontážných prác charakteru pozemného, priemyslového a inžinierského staviteľstva a to buď formou priamých dodávok, vyšších dodávok, generálnych dodávok na klúč
   rekonštrukčných, sanačných a adaptačných prác ako i opráv stavebných objektov
   poradenskej a koznultačnej činnosti v oblastiach marketingu, predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb, materiálno-technického zabezpečenia ako i právnych služieb
   cenotvorby, kalkulácií, rozpočtovania, financovania stavieb, ako i účtovníctva s primeranou mierou manažmentu v dotknutých oblastiach
   zahranično-obchodná činnosť na vývoz a dovoz všetkého tovaru, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov, avšak aj na takýto tovar, ak bolo povolenie príslušnými orgánmi dané.
   Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia