Vytvoriť faktúru

TO - KYO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TO - KYO
IČO 17310130
DIČ 2020291075
IČ DPH SK2020291075
Dátum vzniku 09 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TO - KYO
Obchodná 27
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 269 €
Zisk 3 633 €
Aktíva 44 349 €
Vlastný kapitál 20 199 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252932442
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,811
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,216
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,228
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 497
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 497
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,853
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 276
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 602
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,988
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 559
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,429
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,595
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,595
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,811
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,700
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 225,719
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 225,719
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 133
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 133
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -212,785
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 31,391
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -244,176
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,633
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,111
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,008
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 20,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,103
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,721
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,721
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,300
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,082
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,272
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,269
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,463
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 306
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,992
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,620
D. Služby (účtová skupina 51) 429
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,686
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,260
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 426
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 486
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 486
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,646
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,277
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,414
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 687
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 687
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,593
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,633
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
 • IČO:17310130 DIČ: 2020291075 IČ DPH: SK2020291075
 • Sídlo: TO - KYO, Obchodná 27, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 27 Bratislava 811 06 24.10.2007
  Róbert Reichman Wien 1020 Rakúska republika 31.03.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Boris Schigunov 8 830 € (3.9%) Wien 1020 Rakúska republika
  Tamara Reichman 97 480 € (43.2%) Wien 1020 Rakúska republika
  Róbert Reichman 119 410 € (52.9%) Wien 1020 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.06.2016Noví spoločníci:
   Róbert Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika
   Tamara Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 27 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 24.10.2007
   Róbert Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.03.2016
   24.10.2007Nové sidlo:
   Obchodná 27 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   29.05.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   záložňa
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   TO - KYO, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika