Vytvoriť faktúru

VUIS - Vodovody a kanalizácie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VUIS - Vodovody a kanalizácie
IČO 17310211
DIČ 2020311975
IČ DPH SK2020311975
Dátum vzniku 15 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VUIS - Vodovody a kanalizácie
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 165 077 €
Zisk 41 681 €
Aktíva 213 854 €
Vlastný kapitál 31 476 €
Kontaktné informácie
Email vuis-vak@ba.psg.sk
Phone(s) 0903194358, 0903587710, 0254771315
Fax(es) 0254793794
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 176,104
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 173,406
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 836
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,674
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,576
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,817
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,037
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 271,778
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,938
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,681
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 211,840
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 141,096
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 70,044
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,328
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,998
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,132
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 53,586
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 165,077
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 164,997
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 108,511
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,502
C. Služby (účtová skupina 51) 31,822
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 28,350
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,024
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,186
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -59
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,686
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 56,566
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 107,673
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,184
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,184
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,180
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 54,386
P. Daň z príjmov (591, 595) 12,705
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,681
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310211 DIČ: 2020311975 IČ DPH: SK2020311975
 • Sídlo: VUIS - Vodovody a kanalizácie, Lamačská cesta 8, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Pašek konateľ Molecova 7 Bratislava 31.03.1991
  Ing. Robert Pašek konateľ Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 05.01.1996
  Tomáš Pašek Opavská 26/A/10229 Bratislava 831 01 01.01.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Pašek 15 601 € (94%) Molecova 7 Bratislava
  Ing. Robert Pašek 996 € (6%) Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2015Noví spoločníci:
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   03.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Michaela Pašeková Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   16.02.2012Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   15.02.2012Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   18.01.2012Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Michaela Pašeková Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Pašek Opavská 26/A/10229 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   17.01.2012Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pašek - konateľ Molecova 7 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1991
   Ing. Robert Pašek - konateľ Vajnorská 7 Chorvátsky Grob Vznik funkcie: 05.01.1996
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Plzenská 3 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti akreditovaného skúšobného laboratória podľa predmetu akreditácie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia o akreditácii vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou
   vykonávanie činností súvisiacich s osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby a verejných prác SR v zmysle ustanovení zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v rozsahu špecifikovanom v prílohe k osvedčeniu o autorizácii
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Lamačská Bratislava 811 04
   19.06.1996Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj v oblasti vodovodov a kanalizácií
   vykonávanie vzorových stavebno-montážnych prác
   konzultačná činnosť a spracovanie štúdií v oblasti vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   prenájom stroajov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   18.06.1996Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu vývoja na úseku vodovodov a kanali- zácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekoštrukciách vodovodov a kanalizácií
   spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti
   riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozi- dlá
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   22.03.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Plzenská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   21.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   29.11.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozi- dlá
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   28.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   06.05.1993Nové sidlo:
   Lamačská Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu vývoja na úseku vodovodov a kanali- zácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekoštrukciách vodovodov a kanalizácií
   spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti
   riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   05.05.1993Zrušené sidlo:
   Lamačská Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu a vývoja na úseku vodovodov a kanalizácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä:
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   Vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukciách vodovodov a kanalizácií.
   Spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií. Statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov.
   Vykonávanie iných hospodárskych inností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
   Riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc. Fr. Kráľa 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Gajdošík Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.04.1991Nové obchodné meno:
   VUIS - Vodovody a kanalizácie spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu a vývoja na úseku vodovodov a kanalizácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä:
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   Vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukciách vodovodov a kanalizácií.
   Spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií. Statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov.
   Vykonávanie iných hospodárskych inností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
   Riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Gajdošík Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc. Fr. Kráľa 18 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia