Vytvoriť faktúru

VUIS - CESTY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VUIS - CESTY
IČO 17310229
DIČ 2020291669
IČ DPH SK2020291669
Dátum vzniku 15 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VUIS - CESTY
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 515 923 €
Zisk 160 238 €
Aktíva 537 699 €
Vlastný kapitál 473 804 €
Kontaktné informácie
Email vuis.cesty@vuis-cesty.sk
Webová stránka http://www.vuis-cesty.sk
Phone(s) +421254771332
Fax(es) 0254772994
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 306,310
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 306,310
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 73,931
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 221,111
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 11,131
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 53,190
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,502
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 154,181
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 527,421
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 173,849
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 160,238
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 353,572
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,594
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 333,969
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,692
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,620
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 34,887
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 288,770
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15,009
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 515,923
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 424,646
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 550
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,727
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 316,719
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,311
C. Služby (účtová skupina 51) 44,978
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 204,150
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,087
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 27,451
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,429
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,313
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 199,204
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 355,357
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 17
X. Výnosové úroky (662) 17
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 587
N. Kurzové straty (563) 24
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 563
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -570
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 198,634
P. Daň z príjmov (591, 595) 38,396
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 160,238
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016