Vytvoriť faktúru

GAMALOX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GAMALOX
IČO 17310237
DIČ 2020342170
IČ DPH SK2020342170
Dátum vzniku 04 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAMALOX
Námestie hraničiarov 2
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 126 €
Zisk 772 €
Aktíva 55 571 €
Vlastný kapitál -18 159 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252922348, 0903455019
Mobile phone(s) 0903455019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,102
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,937
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,420
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 50,420
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 517
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 517
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 165
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 165
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,102
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,387
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -24,798
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,798
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 772
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,489
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 54
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 54
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 4,280
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 62,811
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,094
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,094
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,950
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 420
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 296
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,392
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,659
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 573
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 573
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 771
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 75,979
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 78,126
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 75,980
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,146
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,133
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,944
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,330
D. Služby (účtová skupina 51) 14,833
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,908
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,751
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,594
4. Sociálne náklady (527, 528) 563
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,906
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,906
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,993
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,873
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,143
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,258
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,258
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,885
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,852
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,080
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,080
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310237 DIČ: 2020342170 IČ DPH: SK2020342170
 • Sídlo: GAMALOX, Námestie hraničiarov 2, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anton Martinec nám. Hraničiarov Bratislava 851 03 22.07.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anton Martinec 6 639 € (100%) nám. Hraničiarov Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.04.2015Nové obchodné meno:
   GAMALOX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Námestie hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   02.04.2015Zrušené obchodné meno:
   GAMALOX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Pri Bielom Kríži 11 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Gašparíková Pri Bielom kríži 3 Bratislava
   01.07.1998Noví spoločníci:
   Anton Martinec nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Jana Gašparíková Pri Bielom kríži 3 Bratislava
   30.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Gašparíková Pečnianska 17 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   22.07.1996Nové sidlo:
   Pri Bielom Kríži 11 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Jana Gašparíková Pečnianska 17 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Martinec nám. Hraničiarov Bratislava 851 03
   21.07.1996Zrušené sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   Jana Gašparíková pobyt na území SR : Pečnianska 17 Bratislava
   Ing. Roman Ladič pobyt na území SR : Igram 16 Bratislava - Vidiek
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Ladič Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   25.10.1994Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva na zákazku
   03.05.1993Nové sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Ladič Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   02.05.1993Zrušené sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   GAMALOX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   Jana Gašparíková pobyt na území SR : Pečnianska 17 Bratislava
   Ing. Roman Ladič pobyt na území SR : Igram 16 Bratislava - Vidiek
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia