Vytvoriť faktúru

T.A.C. Taxes - Audit - Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno T.A.C. Taxes - Audit - Consulting
IČO 17310326
DIČ 2020313361
IČ DPH SK2020313361
Dátum vzniku 25 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.A.C. Taxes - Audit - Consulting
Skorocelová 7
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 182 €
Zisk 2 787 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948743703
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,024
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,024
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,024
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,777
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,337
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,896
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,044
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 43,801
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,535
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,556
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,787
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,266
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 15,061
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,205
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,380
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,084
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,501
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,240
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,182
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,182
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,030
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 194
C. Služby (účtová skupina 51) 14,670
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,933
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,670
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,563
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,152
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,318
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,386
M. Nákladové úroky (562) 1,516
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 870
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,385
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,767
P. Daň z príjmov (591, 595) 980
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,787
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
 • IČO:17310326 DIČ: 2020313361 IČ DPH: SK2020313361
 • Sídlo: T.A.C. Taxes - Audit - Consulting, Skorocelová 7, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07 26.01.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Kubičeková 750 € (11.3%) Skorocelová 7 Bratislava 821 07
  Mária Chocholová 996 € (15%) Kaméliová 7 Bratislava 821 07
  TAC - občianske združenie 4 893 € (73.7%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2016Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   23.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.01.2001
   25.11.2015Noví spoločníci:
   Mária Chocholová Kaméliová 7 Bratislava 821 07
   TAC - občianske združenie Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   28.08.2004Nové sidlo:
   Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   31.10.2001Nové obchodné meno:
   T.A.C. Taxes - Audit - Consulting spol. s r.o.
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   audítorstvo
   25.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným