Vytvoriť faktúru

GRUND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRUND
IČO 17310334
DIČ 2020316221
IČ DPH SK2020316221
Dátum vzniku 18 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRUND
Košická 37
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 689 €
Zisk -31 297 €
Aktíva 235 400 €
Vlastný kapitál -126 290 €
Kontaktné informácie
Email grund@grund.sk
Phone(s) 0574882180, 0250261882
Mobile phone(s) 0905458758, 0918458758
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 191,361
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 157,531
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 171
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 191,361
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -157,587
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -132,929
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -31,297
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 348,948
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 348,771
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 92,127
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 22,691
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 214,473
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,689
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 40,689
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 70,824
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,884
C. Služby (účtová skupina 51) 22,895
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,940
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,105
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,135
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -9,090
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 202
M. Nákladové úroky (562) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 198
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -202
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -30,337
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -31,297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310334 DIČ: 2020316221 IČ DPH: SK2020316221
 • Sídlo: GRUND, Košická 37, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava 29.10.1998
  Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava 821 01 18.03.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vojtech Graus 6 639 € (100%) Martinčekova 32 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.05.2007Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   17.05.2007Zrušené sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 821 05
   07.07.2006Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
   vedenie účtovníctva
   05.08.2004Nové sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.03.1991
   04.08.2004Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Vladimír Kapusta Šášovská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kapusta Šášovská 4 Bratislava
   29.10.1998Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Vladimír Kapusta Šášovská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Vladimír Kapusta Šášovská 4 Bratislava
   28.10.1998Zrušené sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Vladimír Kapusta Šášovská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Vladimír Kapusta Šášovská 4 Bratislava
   21.04.1995Nové predmety činnosti:
   montáž a servis ústredného kúrenia
   montáž sanitárneho okruhu a inštalácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Vladimír Kapusta Šášovská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Kapusta Šášovská 4 Bratislava
   20.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.12.1993Nové sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   školiaca činnosť - organizovanie školení
   usporadúvanie výstav so zdravotníckym, priemyselným a spotrebným tovarom
   21.12.1993Zrušené sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava
   18.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   17.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s rozličným tovarom /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
   poradenské a informačné služby reštauračného stravovania, hoteliérstva a cestovného ruchu
   zabezpečovanie prác a činností súvisiacich s poradenskými a informačnými službami v oblasti rešt. stravovania, hoteliérstva a cestovného ruchu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátova 38 Bratislava
   MUDr. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.1991Nové obchodné meno:
   GRUND, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s rozličným tovarom /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
   poradenské a informačné služby reštauračného stravovania, hoteliérstva a cestovného ruchu
   zabezpečovanie prác a činností súvisiacich s poradenskými a informačnými službami v oblasti rešt. stravovania, hoteliérstva a cestovného ruchu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátova 38 Bratislava
   MUDr. Vojtech Graus Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia