Vytvoriť faktúru

FREQUENTIS Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FREQUENTIS Slovakia
IČO 17310342
DIČ 2020299842
IČ DPH SK2020299842
Dátum vzniku 16 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FREQUENTIS Slovakia
Drobného 27
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 606 062 €
Zisk 75 837 €
Aktíva 759 748 €
Vlastný kapitál 507 210 €
Kontaktné informácie
Email richard.udvardy@frequentis.com
Phone(s) 0269202100, 0269202109, 02692021090
Fax(es) 0269202197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 834,332
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 57,020
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,468
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,468
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 54,552
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,552
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 775,064
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 208,838
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,171
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,171
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 166,519
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,672
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 476
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 566,226
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,853
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 562,373
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,248
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,248
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 834,332
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 583,047
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,229
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,229
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 486,683
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 486,683
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,837
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,285
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27,852
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 27,736
12. Odložený daňový záväzok (481A) 116
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 192,573
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,082
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,082
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 93,487
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 59,030
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,974
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 30,860
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,860
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,511,205
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,606,062
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23,963
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,487,242
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,857
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,501,774
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,360
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,486
D. Služby (účtová skupina 51) 425,810
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,003,867
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,474,962
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 502,638
4. Sociálne náklady (527, 528) 26,267
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,233
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,284
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,284
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,734
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 104,288
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,046,549
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,176
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 208
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 208
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 968
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,175
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,113
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 27,276
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 29,078
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,802
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,837
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310342 DIČ: 2020299842 IČ DPH: SK2020299842
 • Sídlo: FREQUENTIS Slovakia, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl. Ing. Hermann Mattanovich Reithgasse 8 Hofamt Priel 3680 Rakúsko 01.01.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  FREQUENTIS AG 8 299 € (100%) Viedeň 1100 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2011Nové obchodné meno:
   FREQUENTIS Slovakia, s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Hermann Mattanovich Reithgasse 8 Hofamt Priel 3680 Rakúsko Vznik funkcie: 01.01.2011
   27.01.2011Zrušené obchodné meno:
   FREQUENTIS spol. s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Jasencová 6800/5 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 19.12.1997
   28.09.2007Noví spoločníci:
   FREQUENTIS AG Innovationsstraße 1 Viedeň 1100 Rakúska republika
   27.09.2007Zrušeny spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Innovationsstraße 1 Viedeň 1100 Rakúska republika
   09.08.2007Noví spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Innovationsstraße 1 Viedeň 1100 Rakúska republika
   08.08.2007Zrušeny spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien 1123 Rakúska republika
   05.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Jasencová 6800/5 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 19.12.1997
   04.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vznik funkcie: 19.12.1997
   15.07.2004Noví spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien 1123 Rakúska republika
   14.07.2004Zrušeny spoločníci:
   FREQUENTIS Nachrichtentechnik GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien Rakúska republika
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vznik funkcie: 19.12.1997
   19.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby a s tým súvisiace prevádzkové skúšky pri servise a montáži rádiostaníc
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby, ktoré majú typové osvedčenie, vydané orgánom spojov o prípustnosti prevádzky v SR a s tým súvisiace prevádzkové skúšky rádiostaníc pri ich prevádzkovaní pri predaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   11.10.2001Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   10.10.2001Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   26.08.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   22.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvia Bardach Dommayergasse 8/15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pluhova 930/41 Bratislava
   04.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, komunikačných systémov
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Sylvia Bardach Dommayergasse 8/15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pluhova 930/41 Bratislava
   03.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.06.1995Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   08.06.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 60 Bratislava 821 09
   24.11.1993Nové predmety činnosti:
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby a s tým súvisiace prevádzkové skúšky pri servise a montáži rádiostaníc
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby, ktoré majú typové osvedčenie, vydané orgánom spojov o prípustnosti prevádzky v SR a s tým súvisiace prevádzkové skúšky rádiostaníc pri ich prevádzkovaní pri predaji
   18.06.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vyhotovovanie programov na zákazku
   17.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Výskum a vykonávanie pokusov a vývojových prác ako aj ich zhodnotenie, ďalej opätovné uvedenie do prevádzky prístrojov v celej oblasti vysokofrekvenčnej techniky, elektrotechniky a elektromedicíny.
   b/ Vývoj, zhotovovanie, predaj a servis, resp. ošetrovanie prístrojov a zariadení spojovej techniky, ako aj počítačov a počítačových zariadení. Výskum v oblasti správ a počítačovej techniky. Výskum, skúšanie a aplikácia nových metód v tejto oblasti.
   c/ Poskytovanie služieb v automatickom spracovávaní dát a informačnej techniky. Vyvíjanie programov a spracovávanie informačných systémov.
   d/ Prevádzka technickej kancelárie pre technickú fyziku a elektrotechnické informačné prostriedky ako aj elektrotechniku.
   e/ Prevzatie obchodných zariadení.
   f/ Účasť v ostatných spoločnostiach v tuzemsku a v zahraničí s výnimkou bankových obchodov ako aj zriaďovanie filiálok v tuzemsku a zahraničí.
   04.05.1992Nové sidlo:
   Miletičova 60 Bratislava 821 09
   03.05.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   16.05.1991Nové obchodné meno:
   FREQUENTIS spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Výskum a vykonávanie pokusov a vývojových prác ako aj ich zhodnotenie, ďalej opätovné uvedenie do prevádzky prístrojov v celej oblasti vysokofrekvenčnej techniky, elektrotechniky a elektromedicíny.
   b/ Vývoj, zhotovovanie, predaj a servis, resp. ošetrovanie prístrojov a zariadení spojovej techniky, ako aj počítačov a počítačových zariadení. Výskum v oblasti správ a počítačovej techniky. Výskum, skúšanie a aplikácia nových metód v tejto oblasti.
   c/ Poskytovanie služieb v automatickom spracovávaní dát a informačnej techniky. Vyvíjanie programov a spracovávanie informačných systémov.
   d/ Prevádzka technickej kancelárie pre technickú fyziku a elektrotechnické informačné prostriedky ako aj elektrotechniku.
   e/ Prevzatie obchodných zariadení.
   f/ Účasť v ostatných spoločnostiach v tuzemsku a v zahraničí s výnimkou bankových obchodov ako aj zriaďovanie filiálok v tuzemsku a zahraničí.
   Noví spoločníci:
   FREQUENTIS Nachrichtentechnik GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia