Vytvoriť faktúru

PEMA LES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEMA LES
IČO 17310385
DIČ 2020327727
IČ DPH SK2020327727
Dátum vzniku 24 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEMA LES
Stará Myjava 363
90701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 727 €
Zisk 8 946 €
Kontaktné informácie
Email marian.klasovity@post.sk
Phone(s) 0915953407
Mobile phone(s) 0915953407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,406
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,406
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,536
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,618
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 684
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,694
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,024
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,764
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 533
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,645
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,946
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,260
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 119
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,587
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,679
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,059
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,849
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 67,727
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 53
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 67,526
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 148
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 55,709
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 49
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,398
C. Služby (účtová skupina 51) 21,474
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,342
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 380
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,066
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,018
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 30,658
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 622
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 619
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -622
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,396
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,450
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,946
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310385 DIČ: 2020327727 IČ DPH: SK2020327727
 • Sídlo: PEMA LES, Stará Myjava 363, 90701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Apríla 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.08.2011Nové obchodné meno:
   PEMA LES, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   363 Stará Myjava 907 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   Marián Klasovitý 363 Stará Myjava 907 01
   Peter Mizerák 10 Stará Myjava 907 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Klasovitý 363 Stará Myjava 907 01 Vznik funkcie: 18.07.2011
   Peter Mizerák 10 Stará Myjava 907 01 Vznik funkcie: 18.07.2011
   15.08.2011Zrušené obchodné meno:
   BWZ Group s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Černyševského 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Drábik , PhD. Topoľová 1434/20 Bánovce nad Bebravou 957 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Drábik , PhD. Topoľová 1434/20 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 01.04.2010
   13.07.2010Nové obchodné meno:
   BWZ Group s.r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 17 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   počítačové služby
   reklamné a marketingové služby
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Drábik , PhD. Topoľová 1434/20 Bánovce nad Bebravou 957 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Drábik , PhD. Topoľová 1434/20 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 01.04.2010
   12.07.2010Zrušené obchodné meno:
   BWZ spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nejedlého 27 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Barbora Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   23.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Barbora Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   22.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Dr. Václav Valenta Hluboká 4145 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   15.12.1994Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   14.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Kupeckého 17 Bratislava
   Mag. Dr. Marta Fally Hohewadt 24/3 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Jiří Horký Nad Strání 4691 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Horký Nad Strání 4691 Zlín Česká republika
   19.03.1993Nové sidlo:
   Nejedlého 27 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Jiří Horký Nad Strání 4691 Zlín Česká republika
   18.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   manažérska a sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.04.1991Nové obchodné meno:
   BWZ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   manažérska a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Kupeckého 17 Bratislava
   Mag. Dr. Marta Fally Hohewadt 24/3 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Jiří Horký Nad Strání 4691 Zlín Česká republika
   Dr. Václav Valenta Hluboká 4145 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia