Vytvoriť faktúru

František Dravecký a syn - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno František Dravecký a syn
IČO 17310407
DIČ 2020358846
IČ DPH SK2020358846
Dátum vzniku 06 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo František Dravecký a syn
Pribinova 23
81506
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 990 €
Zisk -35 471 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243421583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 765,138
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 220,482
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,467
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 327,154
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,223
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,381
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 306,576
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,092,292
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -216,324
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -188,156
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -35,471
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,308,616
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,682
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 605,769
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 234,368
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,910
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 368,491
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 84,493
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 608,672
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,990
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 275
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,715
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,173
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,800
C. Služby (účtová skupina 51) 3,581
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,146
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 350
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 27,883
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,413
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -45,183
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,381
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 197,679
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 155,866
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 22,928
X. Výnosové úroky (662) 143
XI. Kurzové zisky (663) 18,742
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 185,445
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 137,013
M. Nákladové úroky (562) 7,402
N. Kurzové straty (563) 30,134
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,896
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 12,234
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,949
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,522
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -35,471
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310407 DIČ: 2020358846 IČ DPH: SK2020358846
 • Sídlo: František Dravecký a syn, Pribinova 23, 81506, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Antonia Dravecká Zadunajská cesta 3434/8 Bratislava 851 01 26.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Antonia Dravecká 6 639 € (100%) Zadunajská cesta 3434/8 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Antonia Dravecká Zadunajská cesta 3434/8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Antonia Dravecká Zadunajská cesta 3434/8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.11.2014
   11.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Dravecký Športová 705/32 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Dravecký Športová 705/32 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 06.05.1991
   26.01.2010Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 815 06
   25.01.2010Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   13.03.2004Nové obchodné meno:
   František Dravecký a syn, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy s počtom motorových vozidiel 21 (dvadsať jeden)
   Noví spoločníci:
   Ing. František Dravecký Športová 705/32 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Dravecký Športová 705/32 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 06.05.1991
   12.03.2004Zrušené obchodné meno:
   FERIMEX spol. s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Dravecký Jungmannova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Dravecký Jungmannova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1991
   09.05.2003Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Noví spoločníci:
   Ing. František Dravecký Jungmannova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Dravecký Jungmannova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1991
   08.05.2003Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 31
   Zrušeny spoločníci:
   František Dravecký Jungmanova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Dravecký Jungmanova 18 Bratislava
   15.05.2001Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   opravy karosérií motorových vozidiel
   odťahová služba
   maloobchod s motorovými vozidlami
   veľkoobchod s motorovými vozidlami
   maloobchod s ojazdenými motorovými vozidlami
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.12.1992Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 31
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie dopravných prostriedkov, sprostredkovanie špedície
   vedenie skladového hospodárstva
   realitná kancelária, čistenie a údržba bytových a ubytovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   František Dravecký Jungmanova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Dravecký Jungmanova 18 Bratislava
   02.12.1992Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   VI. údržba a opravy vozidiel
   V. čistenie a údržba bytových a ubytovacích zariadení
   IV. nákup a predaj hnuteľností a nehnuteľností
   III. sprostredkovateľská činnosť v oblasti špedície
   II/ zahranično - obchodná činnosť /import export/ súvisiaca s predmetom podnikania s výnimkou komodít, kde sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   I/ obchodná činnosť v oblasti a/ spotrebného tovaru a spotrebnej elektroniky b/ potravín a nápojov c/ dreva a drevených výrobkov d/ výkupu a predaja druhotných surovín - železo, sklo, papier, plasty a pod. e/ strojov a zariadení f/ výrobkov chemického priemyslu g/ stavebného materiálu a stavebných hmôt h/ textilu a odevov i/ automobilov a autosúčiastok j/ nábytku a bytového zariadenia k/ zdravotníckych strojov a prístrojov l/ sanitárnych zariadení m/ úžitkového skla a porcelánu n/ obuvi, výrobkov z kože a koženej galantérie o/ ovocia, zeleniny a kvetov
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Baláž Novohradská 2 Bratislava
   František Dravecký Jungmanova 18 Bratislava
   Michal Duranko Robotnícka 16 Bratislava
   Jozef Jež Zvolenská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.05.1991Nové obchodné meno:
   FERIMEX spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   VI. údržba a opravy vozidiel
   V. čistenie a údržba bytových a ubytovacích zariadení
   IV. nákup a predaj hnuteľností a nehnuteľností
   III. sprostredkovateľská činnosť v oblasti špedície
   II/ zahranično - obchodná činnosť /import export/ súvisiaca s predmetom podnikania s výnimkou komodít, kde sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   I/ obchodná činnosť v oblasti a/ spotrebného tovaru a spotrebnej elektroniky b/ potravín a nápojov c/ dreva a drevených výrobkov d/ výkupu a predaja druhotných surovín - železo, sklo, papier, plasty a pod. e/ strojov a zariadení f/ výrobkov chemického priemyslu g/ stavebného materiálu a stavebných hmôt h/ textilu a odevov i/ automobilov a autosúčiastok j/ nábytku a bytového zariadenia k/ zdravotníckych strojov a prístrojov l/ sanitárnych zariadení m/ úžitkového skla a porcelánu n/ obuvi, výrobkov z kože a koženej galantérie o/ ovocia, zeleniny a kvetov
   Noví spoločníci:
   Peter Baláž Novohradská 2 Bratislava
   František Dravecký Jungmanova 18 Bratislava
   Michal Duranko Robotnícka 16 Bratislava
   Jozef Jež Zvolenská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia