Vytvoriť faktúru

AYC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AYC
IČO 17310482
DIČ 2020332391
IČ DPH SK2020332391
Dátum vzniku 19 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AYC
Humenské nám. 1
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 378 936 €
Zisk 66 465 €
Kontaktné informácie
Email lubka@novonmn.sk
Phone(s) 0268296104, 0903209813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,655,136
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 131,861
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 131,779
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 131,071
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 631
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 82
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 82
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,498,954
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 67,910
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 67,910
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 368,311
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 160,825
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,825
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 163,084
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 8
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,532
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42,862
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,062,733
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39,035
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,023,698
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,321
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24,321
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,655,136
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,700,442
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,280
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,452
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,452
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,613,245
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,851,683
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -238,438
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,465
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 954,694
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,915
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,915
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 938,822
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 746,506
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 746,506
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 132,363
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,953
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,957
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,957
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,246,741
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,378,936
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,246,741
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 132,089
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 106
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,341,863
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,847
D. Služby (účtová skupina 51) 979,424
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 158,528
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 112,465
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,056
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,007
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,169
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 82,096
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 82,096
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 71,333
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,050
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,516
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,073
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 235,470
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,920
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 669
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 669
XII. Kurzové zisky (663) 70,251
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,060
O. Kurzové straty (563) 145
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,915
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 68,860
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 105,933
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 39,468
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 39,468
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310482 DIČ: 2020332391 IČ DPH: SK2020332391
 • Sídlo: AYC, Humenské nám. 1, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava 29.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Vicel 13 280 € (100%) Strmý Vŕšok 48 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.08.2014Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   01.07.2014Nové obchodné meno:
   AYC s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
   prenájom priemyselného tovaru
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vnútrozemská plavba požičiavanie malých plavidiel a športových zariadení a požičiavanie malých plavidiel a športových zariadení pri mori
   podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických záujmov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zriaďovania herní a kasín
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   reklamné a marketingové služby
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti lotériových a stávkových hier
   30.06.2014Zrušené obchodné meno:
   NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK spol. s r.o.
   22.02.2014Noví spoločníci:
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava 841 06
   21.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Roman Brutenič Hlaváčikova 37 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabakova 1 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vŕšok 108 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Brutenič Hlaváčikova 37 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabakova 1 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vŕšok 108 Bratislava
   05.02.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   05.12.2008Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   08.02.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   07.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   05.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Roman Brutenič Hlaváčikova 37 Bratislava
   04.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Brutenič Pod Zečákom 2 Bratislava
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Roman Brutenič Hlaváčikova 37 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabakova 1 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vŕšok 108 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava
   Roman Brutenič Pod Zečákom 2 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabakova 1 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vŕšok 108 Bratislava
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Günther Speck Nestroy Weg 14 2345 Brunn am Gebirge Rakúsko
   Zdeňka Specková Santražiny 343 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeňka Specková Šulekova 64 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Zimná 6 Bratislava
   19.05.1998Noví spoločníci:
   Günther Speck Nestroy Weg 14 2345 Brunn am Gebirge Rakúsko
   Zdeňka Specková Santražiny 343 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Günther Speck Nestroy Weg 14 2345 Brunn am Gebirge Rakúsko
   Zdeňka Specková Santražiny 343 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeňka Specková Šulekova 64 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1998Noví spoločníci:
   Günther Speck Nestroy Weg 14 2345 Brunn am Gebirge Rakúsko
   Zdeňka Specková Santražiny 343 Zlín Česká republika
   14.01.1998Zrušeny spoločníci:
   NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK G.m.b.H. Gumpolds-kirchen Rakúsko
   04.11.1996Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   17.11.1993Nové sidlo:
   Humenské nám. 1 Bratislava 851 07
   16.11.1993Zrušené sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava
   18.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov len s týmto povolením/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti vykonávanie stávkových hier za pomoci výherných prístrojov
   výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení vrátane výhrených prístrojov stávkových hier
   predaj, prenájom a leasing všetkých druhov automatov /predajných, hracích a výherných, prípadne iných/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Vicel Zimná 6 Bratislava
   17.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia a prevádzkovania herne /kasína/, v oblasti vykonávania stávkových hier za pomoci mechanických zariadení, ako i vôbec v oblasti všetkých druhov hracích automatov na území ČSFR
   b/ Prenájom všetkých druhov automatov, ako i zariadení kasín súvisiaci s predmetom činnosti ako je uvedený v bode a/, pri dodržaní ustanovení § 17 Zákona SNR č. 202/90 Zb. a § 17 Zákona SNR č. 194/90 Zb. v spojitosti s uzavretím zmluvy o prevádzkovaní stávkových hier pomocou do užívania daných hracích prístrojov
   c/ Na podklade objednávok prevádzkovateľov hracích prístrojov a všetkých druhov hracích a výherných automatov, ako i zariadení kasín zabezpečiť vykonávanie opráv týchto pri zohľadnení všetkých platných predpisov i cenového charakteru na území ČSFR
   d/ Podielanie sa na investíciách a podnikateľských aktivitách v oblasti služieb a cestovného ruchu
   e/ obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu. - dovoz častí na skompletizovanie predajných, hracích a výherných automatov, najmä hracích automatov stávkových hier v zmysle zák. č. 194/1990 Zb. - výroba, montáž a servis predajných, hracích a výherných automatov, - predaj, prenájom a leasing všetkých druhov automatov /predajných, hracích a výherných, prípadne iných/, - poradenská činnosť, využitie know-how v oblasti zapojenia a používania automatov všetkého druhu, - podieľanie sa na investíciách a podnikateľských aktivitách v oblasti zábavy, - obchodná činnosť spojená s automatmi všetkého druhu, - vývoz automatov všetkého druhu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.1991Nové obchodné meno:
   NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia a prevádzkovania herne /kasína/, v oblasti vykonávania stávkových hier za pomoci mechanických zariadení, ako i vôbec v oblasti všetkých druhov hracích automatov na území ČSFR
   b/ Prenájom všetkých druhov automatov, ako i zariadení kasín súvisiaci s predmetom činnosti ako je uvedený v bode a/, pri dodržaní ustanovení § 17 Zákona SNR č. 202/90 Zb. a § 17 Zákona SNR č. 194/90 Zb. v spojitosti s uzavretím zmluvy o prevádzkovaní stávkových hier pomocou do užívania daných hracích prístrojov
   c/ Na podklade objednávok prevádzkovateľov hracích prístrojov a všetkých druhov hracích a výherných automatov, ako i zariadení kasín zabezpečiť vykonávanie opráv týchto pri zohľadnení všetkých platných predpisov i cenového charakteru na území ČSFR
   d/ Podielanie sa na investíciách a podnikateľských aktivitách v oblasti služieb a cestovného ruchu
   e/ obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu. - dovoz častí na skompletizovanie predajných, hracích a výherných automatov, najmä hracích automatov stávkových hier v zmysle zák. č. 194/1990 Zb. - výroba, montáž a servis predajných, hracích a výherných automatov, - predaj, prenájom a leasing všetkých druhov automatov /predajných, hracích a výherných, prípadne iných/, - poradenská činnosť, využitie know-how v oblasti zapojenia a používania automatov všetkého druhu, - podieľanie sa na investíciách a podnikateľských aktivitách v oblasti zábavy, - obchodná činnosť spojená s automatmi všetkého druhu, - vývoz automatov všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK G.m.b.H. Gumpolds-kirchen Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia