Vytvoriť faktúru

ČAKOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ČAKOS
IČO 17310792
DIČ 2020334932
IČ DPH SK2020334932
Dátum vzniku 11 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČAKOS
Černockého 6
83153
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 104 796 €
Zisk -42 266 €
Aktíva 631 190 €
Vlastný kapitál 72 928 €
Kontaktné informácie
Email doprava.cakos@mikrovlnka.sk
Phone(s) +421244680035, +421244873508
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 414,033
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 179,942
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 179,942
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 79
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 179,863
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 225,408
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,452
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,120
4. Zvieratá (124) - /195/ 332
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,416
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,416
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,416
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 176,496
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 169,434
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,434
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,062
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,044
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,363
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,681
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,683
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,683
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 414,033
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,662
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,217
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,217
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,071
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,071
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,266
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,371
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 94,429
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,213
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 92,216
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 285,652
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,740
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,740
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 172,824
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,413
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,039
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,942
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 83,694
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,290
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,104,798
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,104,796
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,068,473
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,323
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,132,727
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 452,286
D. Služby (účtová skupina 51) 327,724
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 140,362
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 102,278
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,016
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,068
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,625
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 145,852
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 145,852
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 12,584
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,294
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,931
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 288,463
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,457
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,030
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,030
O. Kurzové straty (563) 83
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 344
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,455
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,386
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,266
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310792 DIČ: 2020334932 IČ DPH: SK2020334932
 • Sídlo: ČAKOS, Černockého 6, 83153, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05 27.11.1998
  Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava 831 03 27.11.1998
  Stanislav Kovár Krásnohorská 13 Bratislava 851 01 27.11.1998
  Rudolf Kovár Tupolevova 2 Bratislava 851 01 23.07.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Kovár 1 660 € (25%) Kadnárova 47 Bratislava 831 05
  Daniela Čaplová 1 660 € (25%) Vajnorská 42 Bratislava 831 03
  Stanislav Kovár 1 660 € (25%) Krásnohorská 13 Bratislava 851 01
  Rudolf Kovár 1 660 € (25%) Tupolevova 2 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.07.2009Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Tupolevova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Kovár Tupolevova 2 Bratislava 851 01
   22.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   31.03.2003Nové sidlo:
   Černockého 6 Bratislava 831 53
   Nové predmety činnosti:
   špedičná činnosť s výnimkou vykonávania dopravy
   30.03.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   27.11.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Jozef Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Stanislav Kovár Krásnohorská 13 Bratislava 851 01
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   Stanislav Kovár Krásnohorská 13 Bratislava 851 01
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   13.10.1993Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   12.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.
   Maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2.
   Dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnému ogánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel.
   Dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncesnú listinu vydal, zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2.
   Koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - 1 rok.
   Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny.
   28.01.1993Nové predmety činnosti:
   Dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.
   Maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2.
   Dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnému ogánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel.
   Dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncesnú listinu vydal, zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2.
   Koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - 1 rok.
   Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny.
   Noví spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   27.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie cestnjej nákladnej dopravy pre cudzie
   opravy a údržba cestných vozidiel
   vykonávanie stavebných prác
   nákup a predaj ovocia a zeleniny a iných potravinárskych výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Togliattiho 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.04.1991Nové obchodné meno:
   ČAKOS spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzanie cestnjej nákladnej dopravy pre cudzie
   opravy a údržba cestných vozidiel
   vykonávanie stavebných prác
   nákup a predaj ovocia a zeleniny a iných potravinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Togliattiho 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia