Vytvoriť faktúru

APROX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APROX
IČO 17310903
DIČ 2020297323
IČ DPH SK2020297323
Dátum vzniku 16 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APROX
Moskovská 7
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 97 214 €
Zisk -991 €
Aktíva 44 623 €
Vlastný kapitál 1 385 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255575740
Fax(es) 0255573247
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,644
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,611
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,611
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,611
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,499
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,623
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,623
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 377
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,499
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,630
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,869
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 534
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 534
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,644
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 394
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,673
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,673
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,955
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,109
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,064
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -991
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,250
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,371
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,876
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,876
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 653
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 368
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,474
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 879
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 879
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 97,214
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 97,214
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 82,144
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,170
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 97,108
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,441
D. Služby (účtová skupina 51) 71,893
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,662
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,409
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,195
4. Sociálne náklady (527, 528) 58
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,629
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 323
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 323
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,160
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,190
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 137
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -31
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -991
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310903 DIČ: 2020297323 IČ DPH: SK2020297323
 • Sídlo: APROX, Moskovská 7, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava 16.04.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Ľubomír Mezovský 5 677 € (85.1%) Jégeho 7 Bratislava
  Ing. Rastislav Mezovský 996 € (14.9%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava Vznik funkcie: 16.04.1991
   09.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   16.08.2001Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   15.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   02.04.2001Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti architektúry
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   realitná činnosť
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   01.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti architektúry
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   realitná činnosť
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie stavieb mimo dopravných
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   28.07.1994Nové predmety činnosti:
   realitná činnosť
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie stavieb mimo dopravných
   20.11.1992Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti architektúry
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   19.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie projektových činností v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   obchodná, výrobná realizačná činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   návrhy a realizácia interiérových prvkov, propagačných a informačných systémov
   inžinierska a poradensko-konzultačná činnosť v oblasti administratívy a stavebníctva
   plánografická a dokkumentačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 7 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.04.1991Nové obchodné meno:
   APROX, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie projektových činností v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   obchodná, výrobná realizačná činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   návrhy a realizácia interiérových prvkov, propagačných a informačných systémov
   inžinierska a poradensko-konzultačná činnosť v oblasti administratívy a stavebníctva
   plánografická a dokkumentačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 7 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia