Vytvoriť faktúru

BEST COMPANY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEST COMPANY
IČO 17311063
DIČ 2020360826
IČ DPH SK2020360826
Dátum vzniku 19 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEST COMPANY
Vinice 293
90021
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 145 €
Zisk -2 288 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 120,602
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 120,108
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 120,108
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 120,108
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 494
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 220
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 220
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 274
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 258
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 120,602
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -51,501
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 17,074
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 17,074
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 188
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 801
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 801
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -67,276
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,051
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -102,327
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,288
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,103
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 72
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 72
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 172,031
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,606
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,606
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 167,465
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 145
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,452
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,405
D. Služby (účtová skupina 51) 1
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 0
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 46
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,307
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,406
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,328
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,288
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17311063 DIČ: 2020360826 IČ DPH: SK2020360826
 • Sídlo: BEST COMPANY, Vinice 293, 90021, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01 18.03.2006
  Patrik Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01 18.03.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Štefan Ondrovič 3 320 € (50%) Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01
  Patrik Ondrovič 3 320 € (50%) Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.06.2006Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   pohostinská a reštauračná činnosť
   ubytovacie služby s poskytovaním pohostinskej služby
   sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   01.04.2006Nové obchodné meno:
   BEST COMPANY, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Patrik Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01
   Štefan Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 18.03.2006
   Patrik Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 18.03.2006
   31.03.2006Zrušené obchodné meno:
   REMTECH, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   05.05.1994Nové sidlo:
   Vinice 293 Svätý Jur 900 21
   04.05.1994Zrušené sidlo:
   Junácka 6 Bratislava
   18.05.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   17.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj remeselníckej a stavebnej techniky a techniky do domácnosti
   obchod s remeselníckou a stavebnou technikou a technikou do domácnosti
   sprostredkovateľská a špedičná činnosť
   všetka činnosť, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s predmetom podnikania, zriaďovanie pobočiek a účasť na iných podnikoch s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania.
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrovič Waldweg 54 Rüsselsheim 6090 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   Miroslav Ondrovič Waldweg 54 Rüsselsheim 6090 SRN
   19.04.1991Nové obchodné meno:
   REMTECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Junácka 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj remeselníckej a stavebnej techniky a techniky do domácnosti
   obchod s remeselníckou a stavebnou technikou a technikou do domácnosti
   sprostredkovateľská a špedičná činnosť
   všetka činnosť, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s predmetom podnikania, zriaďovanie pobočiek a účasť na iných podnikoch s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania.
   Noví spoločníci:
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   Miroslav Ondrovič Waldweg 54 Rüsselsheim 6090 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   Miroslav Ondrovič Waldweg 54 Rüsselsheim 6090 SRN