Vytvoriť faktúru

UNIVERSAL - CONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIVERSAL - CONSULT
IČO 17311187
DIČ 2020291372
Dátum vzniku 03 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVERSAL - CONSULT
Cesta na Senec 24
83006
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 203 €
Zisk -5 603 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254654506
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,745
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,647
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,647
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 121
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,526
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,195
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,050
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,050
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,050
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 50,145
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49,721
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 424
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 903
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 903
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,745
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,435
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 738
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 738
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,660
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,660
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,603
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,610
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 32,170
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 560
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 523
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 600
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 600
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,280
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,700
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,204
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,203
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,203
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,971
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,196
D. Služby (účtová skupina 51) 18,803
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,195
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,064
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,064
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 713
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,768
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,204
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,355
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,093
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,093
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 262
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,355
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,123
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17311187 DIČ: 2020291372
 • Sídlo: UNIVERSAL - CONSULT, Cesta na Senec 24, 83006, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Konštiak, CSc. Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01 19.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Konštiak, CSc. 6 640 € (100%) Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.12.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   19.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   19.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.07.1993
   18.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   02.08.2005Nové sidlo:
   Cesta na Senec 24 Bratislava 830 06
   01.08.2005Zrušené sidlo:
   Česká 15 Bratislava 831 03
   25.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   24.07.2002Zrušeny spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   08.08.2001Nové sidlo:
   Česká 15 Bratislava 831 03
   07.08.2001Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   19.07.1993Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   zastupiteľská činnosť, marketing
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   personálny management
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   18.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ realizácia činností spojených so zriadením zahraničnej organizácie v ČSFR, hlavne zaobstarávanie vhodných nehnuteľností, sprostredkovanie partnerov pre spoločné podmienky /Joint-Ventures/ v ČSFR, financovanie a spoločný vývoj podobných zasídlovacích projektov
   b/ poradenstvo v podnikaní vo väzbe na privatizáciu, zakladanie, fúzie, rozčleňovanie podnikov a podobné prípady
   c/ poradenstvo v reklame, v reklamných prostriedkov, poradenstvo Public-Relations, výroba reklamných prostriedkov, výskum trhu a možnosti odbytu výroby
   d/ tvorba výrobkov /Design/ a vývoj výrobkov, preverovanie možností odbytu pre tieto výrobky
   e/ podnikové poradenstvo vrátane podnikovej organizácie podniku zvlášť v oblasti účtovníctva, logistiky, racionalizácie, hodnotových analýz, plánovania a v oblasti práva a daní
   f/ poskytovanie služieb v oblasti počítačového spracovania údajov, vývoj a zhodnotenie programov /Software/ a prevádzkovanie výpočtového strediska
   g/ poskytovanie kvalifikovaných pracovníkov v oblasti obchodného a technického personálu v obchode
   h/ disponovanie vlastných a cudzím finančným kapitálom v rôznych finančných operáciach.
   i/ veľko-a maloobchod ako aj export a import tovaru všetkého druhu, v súlade s platnými čs. zákonmi
   j/ získavanie a spracovanie zastupovania a účasti na iných podnikoch doma i v zahraničí
   k/ účasť na riadení resp. prevzatie riadenia podnikov
   l/ preberanie a správu účastí na podnikoch vo vlastnom mene a na cudzí účet
   m/ poradenská činnosť pri investičných projektoch, zostavenie koncepciu financovania ako ja sprostredkovanie financovania
   n/ kooperácia s inými podnikmi rovnakého alebo podobného zamerania /Joint-Ventures/
   Spoločnosť je oprávnená doma i v zahraničí zriaďovať pobočký ako i podielať sa na záujmových projektoch, ktoré vyžadujú priamu alebo nepriamu účasť spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.05.1991Nové obchodné meno:
   UNIVERSAL - CONSULT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ realizácia činností spojených so zriadením zahraničnej organizácie v ČSFR, hlavne zaobstarávanie vhodných nehnuteľností, sprostredkovanie partnerov pre spoločné podmienky /Joint-Ventures/ v ČSFR, financovanie a spoločný vývoj podobných zasídlovacích projektov
   b/ poradenstvo v podnikaní vo väzbe na privatizáciu, zakladanie, fúzie, rozčleňovanie podnikov a podobné prípady
   c/ poradenstvo v reklame, v reklamných prostriedkov, poradenstvo Public-Relations, výroba reklamných prostriedkov, výskum trhu a možnosti odbytu výroby
   d/ tvorba výrobkov /Design/ a vývoj výrobkov, preverovanie možností odbytu pre tieto výrobky
   e/ podnikové poradenstvo vrátane podnikovej organizácie podniku zvlášť v oblasti účtovníctva, logistiky, racionalizácie, hodnotových analýz, plánovania a v oblasti práva a daní
   f/ poskytovanie služieb v oblasti počítačového spracovania údajov, vývoj a zhodnotenie programov /Software/ a prevádzkovanie výpočtového strediska
   g/ poskytovanie kvalifikovaných pracovníkov v oblasti obchodného a technického personálu v obchode
   h/ disponovanie vlastných a cudzím finančným kapitálom v rôznych finančných operáciach.
   i/ veľko-a maloobchod ako aj export a import tovaru všetkého druhu, v súlade s platnými čs. zákonmi
   j/ získavanie a spracovanie zastupovania a účasti na iných podnikoch doma i v zahraničí
   k/ účasť na riadení resp. prevzatie riadenia podnikov
   l/ preberanie a správu účastí na podnikoch vo vlastnom mene a na cudzí účet
   m/ poradenská činnosť pri investičných projektoch, zostavenie koncepciu financovania ako ja sprostredkovanie financovania
   n/ kooperácia s inými podnikmi rovnakého alebo podobného zamerania /Joint-Ventures/
   Spoločnosť je oprávnená doma i v zahraničí zriaďovať pobočký ako i podielať sa na záujmových projektoch, ktoré vyžadujú priamu alebo nepriamu účasť spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia