Vytvoriť faktúru

MULTI-TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MULTI-TRADE
IČO 17311276
DIČ 2020293407
IČ DPH SK2020293407
Dátum vzniku 30 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MULTI-TRADE
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 467 917 €
Zisk 48 679 €
Kontaktné informácie
Email info@multi-trade.sk
Webová stránka http://www.multi-trade.sk
Phone(s) +421262520391, +421262520392, +421262520393
Mobile phone(s) +421903760925
Fax(es) 0262247554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,870
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 18,870
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 311,083
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 137,118
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,316
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 94,084
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 329,953
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 142
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,985
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -67,119
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,679
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 329,811
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 297,744
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 251,819
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 889
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41,762
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,274
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,067
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 467,917
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 371,734
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,883
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 80,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 406,575
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 246,798
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,476
C. Služby (účtová skupina 51) 104,258
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,048
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,276
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,057
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,148
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,514
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 61,342
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,085
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,660
M. Nákladové úroky (562) 1,083
N. Kurzové straty (563) 45
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 532
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,660
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 59,682
P. Daň z príjmov (591, 595) 11,003
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17311276 DIČ: 2020293407 IČ DPH: SK2020293407
 • Sídlo: MULTI-TRADE, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava 851 06 30.04.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Petrášek 16 597 € (100%) Lietavská 4 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 30.04.1991
   08.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lesná 16 Zálesie 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lesná 16 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.04.1991
   01.07.2005Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lesná 16 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lesná 16 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.04.1991
   30.06.2005Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   07.12.1995Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   06.12.1995Zrušené sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   A & G, Handels Ges.mb.H Trautsongasse 6 Wien 1080 Rakúska republika
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   03.10.1994Nové sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   A & G, Handels Ges.mb.H Trautsongasse 6 Wien 1080 Rakúska republika
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   02.10.1994Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Kovpakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Velčic Trnavská 38 Bratislava
   Thomas Handlir Peter-Jordan str. 104/II/8 Wien 1080 Rakúska republika
   Mag. Guido Leissinger Johann-StrauĐ-Gasse 22/13 Wien 1040 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Kovpakova 4 Bratislava
   02.12.1993Noví spoločníci:
   Mag. Guido Leissinger Johann-StrauĐ-Gasse 22/13 Wien 1040 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Petrášek Kovpakova 4 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny spoločníci:
   MONTEVERDI HandelsgesellschaftmbH Lerchenfelderstr. 2 Wien 1080 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.04.1991Nové obchodné meno:
   MULTI-TRADE spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu vrátane zahranično-obchodnej činnosti, s výnimkou položiek, na ktoré treba zvláštne povolenie
   konzultačná, poradenská, marketingová, sprostredkovateľská a servisná činnosť k celému predmetu činnosti, Spoločnosť môže zriaďovať pobočky v tuzemsku a v zahraničí, podielať sa na podnikoch rovnakého, alebo podobného druhu, ako aj takéto podniky nadobúdať alebo zakladať.
   Noví spoločníci:
   MONTEVERDI HandelsgesellschaftmbH Lerchenfelderstr. 2 Wien 1080 Rakúska republika
   Ing. Stanislav Petrášek Kovpakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Velčic Trnavská 38 Bratislava
   Thomas Handlir Peter-Jordan str. 104/II/8 Wien 1080 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia