Vytvoriť faktúru

INSEKTPOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno INSEKTPOL
IČO 17311411
DIČ 2020300524
IČ DPH SK2020300524
Dátum vzniku 20 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INSEKTPOL
Púchovská 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 119 449 €
Zisk 33 882 €
Aktíva 61 028 €
Vlastný kapitál 39 007 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255565633
Mobile phone(s) +421903412090, +421903412740
Fax(es) 0255565633
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,804
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,316
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,198
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,198
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,375
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,567
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,567
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,808
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,743
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 643
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,488
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,488
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,804
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,489
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,882
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,315
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,315
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 862
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 862
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,994
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,202
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,257
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 119,449
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 119,449
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,062
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,155
D. Služby (účtová skupina 51) 11,344
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 42,177
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,680
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,497
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 293
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 93
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,387
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,950
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,746
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,746
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,735
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,652
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,770
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,770
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,882
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
 • IČO:17311411 DIČ: 2020300524 IČ DPH: SK2020300524
 • Sídlo: INSEKTPOL, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lenka Bánoczayová Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 30.11.2016
  Marcel Vašík Orechová 69 Viničné 900 23 30.11.2016
  Miroslav Bánoczay Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 02.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Bánoczay 4 648 € (70%) Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  Lenka Bánoczayová 996 € (15%) Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  Marcel Vašík 996 € (15%) Orechová 69 Viničné 900 23
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.12.2016Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Noví spoločníci:
   Miroslav Bánoczay Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Marcel Vašík Orechová 69 Viničné 900 23
   Lenka Bánoczayová Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lenka Bánoczayová Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 Vznik funkcie: 30.11.2016
   Marcel Vašík Orechová 69 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 30.11.2016
   Miroslav Bánoczay Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 Vznik funkcie: 02.01.2014
   11.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.04.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   upratovacie práce
   02.10.1992Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dezinsekčných, dezinfekčných a deratizačných prác a poradenská činnosť v tejto oblasti
   27.01.1991Nové obchodné meno:
   INSEKTPOL spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným