Vytvoriť faktúru

KEKO TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KEKO TRADING
IČO 17311454
DIČ 2020302130
IČ DPH SK2020302130
Dátum vzniku 12 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KEKO TRADING
Pasienková 2E
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 691 113 €
Zisk -5 049 €
Aktíva 663 402 €
Vlastný kapitál 85 244 €
Kontaktné informácie
Fax(es) 0253411406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 610,647
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 264,866
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 264,866
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 236,368
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,498
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,472
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 77,877
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,507
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 370
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 565
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 33
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 532
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 162,756
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 162,756
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162,756
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 101,274
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,257
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 97,017
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,309
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,801
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 508
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 610,647
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,195
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 41,092
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 73,915
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,823
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,049
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 530,452
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 93,856
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 435,738
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,749
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,749
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 343,021
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,753
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,447
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,317
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,451
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 858
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 675,946
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 691,113
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 675,262
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 676
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,175
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 660,936
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 486,013
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,773
D. Služby (účtová skupina 51) 45,608
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 74,226
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,519
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,925
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,782
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,337
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,850
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,850
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,323
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,806
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,177
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,544
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 187
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 179
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,410
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 34,369
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 34,369
O. Kurzové straty (563) 281
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 760
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,223
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,046
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,049
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17311454 DIČ: 2020302130 IČ DPH: SK2020302130
 • Sídlo: KEKO TRADING, Pasienková 2E, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06 12.04.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladislav Kekelik 6 639 € (100%) Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2010Nové sidlo:
   Pasienková 2E Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 12.04.1991
   09.02.2010Zrušené sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.04.1991
   17.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.04.1991
   16.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   17.11.1993Nové sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   marketing a reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   16.11.1993Zrušené sidlo:
   Kríková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.1991Nové obchodné meno:
   KEKO TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kríková 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično - obchodná činnosť a zahranično- - hospodárske služby, s výnimkou tých činností a služieb, ktoré podliehajú povoľovaciemu a licenčnému konaniu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v nasledovných oblastiach: - sprostredkovateľská, obstarávateľská, konzultačná, poradenská, nákupná a predajná činnosť, - marketing, propagácia, inzercia
   Noví spoločníci:
   Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia