Vytvoriť faktúru

KEMTAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KEMTAS
IČO 17311489
DIČ 2020312261
IČ DPH SK2020312261
Dátum vzniku 14 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KEMTAS
Studená 3
82634
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 826 €
Zisk -1 911 €
Aktíva 2 438 €
Vlastný kapitál 1 676 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244453495, 0249228582
Mobile phone(s) +421903705537
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,180
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 936
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 905
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 886
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 244
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 244
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,180
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -235
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,627
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,098
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,725
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,911
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,415
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 155
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 155
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,260
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 145
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,826
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,826
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,825
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,161
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,266
D. Služby (účtová skupina 51) 3,671
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 224
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -335
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -112
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 616
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 616
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -616
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -951
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17311489 DIČ: 2020312261 IČ DPH: SK2020312261
 • Sídlo: KEMTAS, Studená 3, 82634, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01 15.07.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Richard Pagáč 6 639 € (100%) Royova 25 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   15.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   14.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pagáč Puškínova 6 Bratislava
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   10.12.1993Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 826 34
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pagáč Puškínova 6 Bratislava
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   09.12.1993Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Sándor Augusztínyi Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Sándor Augusztínyi
   Ing. Richard Pagáč
   10.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie špeciálnych stavebno-izolačných prác v pozemnom a inžinierskom staviteľstve, vrátane sprostredkovania dodávok doplnkových stavebných prvkov
   dovoz a vývoz stavebných prvkov súvisiacich so sprostredkovateľskou činnosťou
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Sándor Augusztínyi Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Sándor Augusztínyi
   Ing. Richard Pagáč
   09.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/ poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti technológie výroby, opráv a rekonštrukcií plochých striech
   b/ vypracovanie sanačných projektov pre vykonávanie opráv a rekonštrukcií plochých striech
   c/ vypracovanie projektov a strešných plastov pre novovybudované objekty
   d/ vykonávanie stavebno-montážnych prác, spojených so zhotovením strešných plastov na nových a rekonštruovaných objektov
   e/ vykonávanie údržby a opráv strešných plastov a konštrukčných častí stavebných objektov
   f/ zámočnícka výroba a oprava častí budov a zariadení
   g/ obchodná činnosť v súvislosti s predmetom podnikania, najmä obchod s materiálom, výrobkami, strojárensko-zámočníckymi výrobkami
   h/ špedičná činnosť všetkého druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard PAGÁČ Royová 25 Bratislava
   Sándor AUGUSZTÍNYI Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Lászlo GAZDA Lengyel u. 30 Nyiredyháza Maďarská republika
   András PETHÖ Gábor Béla 25 Nyiredyháza Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.05.1991Nové obchodné meno:
   KEMTAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti technológie výroby, opráv a rekonštrukcií plochých striech
   b/ vypracovanie sanačných projektov pre vykonávanie opráv a rekonštrukcií plochých striech
   c/ vypracovanie projektov a strešných plastov pre novovybudované objekty
   d/ vykonávanie stavebno-montážnych prác, spojených so zhotovením strešných plastov na nových a rekonštruovaných objektov
   e/ vykonávanie údržby a opráv strešných plastov a konštrukčných častí stavebných objektov
   f/ zámočnícka výroba a oprava častí budov a zariadení
   g/ obchodná činnosť v súvislosti s predmetom podnikania, najmä obchod s materiálom, výrobkami, strojárensko-zámočníckymi výrobkami
   h/ špedičná činnosť všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard PAGÁČ Royová 25 Bratislava
   Sándor AUGUSZTÍNYI Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Lászlo GAZDA Lengyel u. 30 Nyiredyháza Maďarská republika
   András PETHÖ Gábor Béla 25 Nyiredyháza Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia