Vytvoriť faktúru

ALLIMPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALLIMPEX
IČO 17312086
DIČ 2020317739
IČ DPH SK2020317739
Dátum vzniku 15 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALLIMPEX
Turbínova 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 166 619 €
Zisk 3 158 €
Kontaktné informácie
Email allimpex@allimpex.sk
Phone(s) 011409343, 0244453148, 0244460335
Mobile phone(s) 0911409343
Fax(es) 0244460335
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 52,594
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 52,594
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,551
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,964
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,474
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,575
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 143,558
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,858
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 965
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,095
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,158
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,700
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 390
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 120,310
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 69,152
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,908
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,389
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,861
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 166,619
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 130,955
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,664
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 162,127
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 83,141
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,575
C. Služby (účtová skupina 51) 36,684
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,839
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,883
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,492
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,219
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 375
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 375
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -374
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,118
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312086 DIČ: 2020317739 IČ DPH: SK2020317739
 • Sídlo: ALLIMPEX, Turbínova 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zuzana Petrovičová Geologická 1A Bratislava 821 06 01.09.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vojtech Svoboda 996 € (15%) Bratislava
  Ing. Vojtech Gajdoš 2 258 € (34%) Bratislava
  RMCR - Vermietungs GmbH 3 386 € (51%) Klosterneuburg 3400 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Petrovičová Geologická 1A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.09.2011
   15.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.09.1993
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.09.1993
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   15.04.1999Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   14.04.1999Zrušené sidlo:
   Komárnická 1 Bratislava 821 03
   08.01.1998Nové sidlo:
   Komárnická 1 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   RMCR - Vermietungs GmbH Summergasse 17 Klosterneuburg 3400 Rakúsko
   07.01.1998Zrušené sidlo:
   Komárnická 3 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Franz Hafner und Sohne 2432 Schwadorf Rakúsko
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   26.01.1994Noví spoločníci:
   Franz Hafner und Sohne 2432 Schwadorf Rakúsko
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   25.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Franz Hafner & Schöne, Kraftfahrzeuge u.Landma schinen, komanditná spoločnosť 2432 Schwadorf Rakúsko
   Ing. Jozef Stražan L.Szántoa 25 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Stražan Studenohorská 25 Bratislava
   29.06.1993Nové sidlo:
   Komárnická 3 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing motorových vozidiel a strojov
   prevádzkovanie colného skladu
   Noví spoločníci:
   Franz Hafner & Schöne, Kraftfahrzeuge u.Landma schinen, komanditná spoločnosť 2432 Schwadorf Rakúsko
   Ing. Jozef Stražan L.Szántoa 25 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Stražan Studenohorská 25 Bratislava
   28.06.1993Zrušené sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   a) montáž a oprava strojov a strojných zariadení
   b) montáž a oprava dopravných prostriedkov
   c) výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   d) poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva
   e) poskytovanie služieb v oblasti lesného hospodárstva
   f) poskytovanie služieb v oblasti garážovanie parkovania a ochrany vozidiel
   g) obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   h) odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútonrného obchodu
   i) prenájom základných prostriedkov - leasing
   j) návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   k) poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   l) organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   m) obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   n) zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania,okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Franz Hafner & Schöne, Kraftfahrzeuge u.Landma schinen, komanditná spoločnosť 2432 Schwadorf Rakúsko
   Anna Kulichová Bieloruská 56 Bratislava
   Ing. Rudolf Malíček Púpavová 40 Bratislava
   Ladislav Rohoška Žukovova 52 Bratislava
   Ing. Jozef Stražan L.Szántoa 25 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.05.1991Nové obchodné meno:
   ALLIMPEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) montáž a oprava strojov a strojných zariadení
   b) montáž a oprava dopravných prostriedkov
   c) výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   d) poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva
   e) poskytovanie služieb v oblasti lesného hospodárstva
   f) poskytovanie služieb v oblasti garážovanie parkovania a ochrany vozidiel
   g) obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   h) odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútonrného obchodu
   i) prenájom základných prostriedkov - leasing
   j) návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   k) poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   l) organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   m) obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   n) zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania,okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Franz Hafner & Schöne, Kraftfahrzeuge u.Landma schinen, komanditná spoločnosť 2432 Schwadorf Rakúsko
   Anna Kulichová Bieloruská 56 Bratislava
   Ing. Rudolf Malíček Púpavová 40 Bratislava
   Ladislav Rohoška Žukovova 52 Bratislava
   Ing. Jozef Stražan L.Szántoa 25 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia